NAV gjennomfører undersøkelse om bruk av førerhund.

NAV skal i løpet av uke 49-51 gjennomføre en telefonundersøkelse om bruk av førerhund. Analyseselskapet Epinion gjennomfører telefonintervjuene på vegne av NAV.

Nyhetssak fra 30. november 2018

Fem voksne labrador retrievere på rad. Annen hver er lys og sort.

Epinion kommer til å ringe fra telefonnummer 23962182.
Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra førerhundbrukere om eventuelle forhold som kan forbedres. Undersøkelsen tar ca. 10 minutter å gjennomføre.

Undersøkelsen er utviklet i samarbeid mellom NAV og førerhundbrukere fra Norges Blindeforbund og Norges Førerhundforbund. NAV har trukket ut en liste fra sitt register over personer som benytter førerhund. Samtlige av disse som står oppført med telefonnummer vil bli kontaktet av Epinion og gitt en mulighet til å delta i telefonundersøkelsen. Enkelte står ikke oppført med telefonnummer og vil dermed ikke bli kontaktet.

Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen. Hvorvidt man velger å delta eller ikke har ingen betydning for eventuelle rettigheter fra NAV. Respondentenes anonymitet ivaretas av Epinion. Datagrunnlaget anonymiseres når undersøkelsen er ferdig. Ingen i NAV vil få vite hvem som har deltatt eller hva den enkelte har svart. Alle som jobber med undersøkelsen har taushetsplikt.

For å få pålitelige resultater er vi avhengige av at flest mulig blir med i undersøkelsen. Vi håper derfor at flest mulig deltar. Svarene som gis vil bli brukt til å lage statistikk og analyser for å forbedre kvaliteten på NAVs tjenester til brukerne av førerhund.
Resultatene fra undersøkelsen vil bli diskutert i et samarbeidsforum mellom NAV, Blindeforbundet og Norges Førerhundforbund.
Undersøkelsen vil ikke bli brukt i markedsføring, reklame, inntektsbringende virksomhet for frivillige organisasjoner eller andre.

Hvis du ønsker å gi en tilbakemelding til NAV etter at undersøkelsen er gjennomført kan du sende en e-post til .