Ny undersøkelse: Trengs mer kunnskap om trygg solbrillebruk

Til tross for at de fleste nordmenn er flinke til å beskytte øynene sine på solskinnsdager, trengs det mer kunnskap om riktig bruk av solbriller, mener Blindeforbundet. Det slår en fersk undersøkelse fast.

Nyhetssak fra 31. juli 2020

En person med solbriller på.

 Å beskytte øynene for sollys er viktig for å blant annet minke risikoen for kreft og forebygge øyesykdommer som grå stær og aldersrelatert makuladegenerasjon. Begge disse øyesykdommene gir redusert syn, forklarer forskningssjef i Norges Blindeforbund, Inga Britt Kjellevold Haugen.

Ultrafiolett (UV) stråling bidrar også til utvikling av øyesykdommen pterygium, som innebærer en vingeformet innvekst av bindevev på øyets overflate

Nær en av tre bruker ofte/alltid solbriller når de er utendørs om sommeren. Videre bruker to av tre solbriller når de er i direkte sol.  Det er Norges Blindeforbund veldig glad for. Undersøkelsen avdekket imidlertid at nordmenn har noen feiloppfatninger om solbrillebruk.

–Blindeforbundet er opptatt av nordmenns øyehelse og forebyggende tiltak bidrar til at færrest mulig får øyeskader. Derfor er det viktig for oss å spre kunnskap om hvordan man best beskytter øynene mot UV-stråling, sier forskningssjefen.

Inga Britt Kjellevold Haugen (M.phil, Dr.philos)

Bruk solbriller også når det er overskyet

32 % svarer «nei» og 21 % svarer «ikke sikker» på spørsmålet om man trenger å bruke solbriller dersom det er overskyet. Blindeforbundets rådgivende øyelege og professor, Tor Paaske Utheim, er klar på at man bør bruke solbriller på overskyede sommerdager.

– Et tynt skylag har minimal effekt på UV-stråling. Tykkere skydekke kan også slippe gjennom mye UV-stråling, sier øyelegen som selv er nøye med å bruke heldekkende solbriller med full UV-beskyttelse.

Skadelig å bruke mørke brilleglass uten UV-beskyttelse

47% mener det er bedre å bruke solbriller med mørke glass, men uten UV-beskyttelse, enn ikke å bruke solbriller i det hele tatt. Utheim advarer mot å bruke mørke brilleglass uten UV-beskyttelse,

–Mørke glass fører til at pupillen utvider seg, slik den gjør i mørke rom. Dette gjør at linsen og netthinnen får mer UV-eksponering. Det er derfor svært viktig at brillene har full UV-beskyttelse, fortsetter øyelegen.

Hva slags merking solbrillene skal ha?

For å unngå å bruke solbriller uten UV-beskyttelse som skader øynene, er det viktig å undersøke om brillene er CE-merket og være oppmerksom på hvordan CE-merket er utformet. Men halvparten av alle nordmenn vet ikke hvordan solbrillene skal være merket.

Alle solbriller som blir solgt i Norge og EU skal være CE-merket. CE-merking betyr at solbrillene oppfyller et minimumskrav for beskyttelse mot skadelige UV-stråler. Solbrillene skal også ha med informasjon om hvilken beskyttelseskategori brillen har og hvor sterkt lys den beskytter mot. Samtidig skal det følge med informasjon om hvem som er produsent og hvem som er importør av solbrillen, informerer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Øyelege og professor Tor Paaske Utheim

 

Om undersøkelsen:

  • På oppdrag fra Norges Blindeforbund har Opinion gjennomført en undersøkelse om den norske befolkningens kunnskap om og forhold til solbeskyttelse og bruk av solbriller
  • Den landsrepresentative befolkningsundersøkelsen er gjennomført som en web-undersøkelse fra 24. til 29. juni
  • Til sammen 1009 respondenter over 18 år inngår i undersøkelsen