Nye barnebrille-regler fra 1. mars skaper full forvirring

Regjeringens reduksjon i stønadsordningen til barnebriller skapte mye bråk da Statsbudsjettet ble lagt fram i høst. Mange foreldre, men også optikere, er nå bekymret over det nye regelverket som trer i kraft 1. mars.

Nyhetssak fra 26. februar 2020

Generalsekretær i Norges Blindeforbund Karsten Aak

Generalsekretær i Blindeforbundet Karsten Aak er bekymret for hvordan de nye brille-reglene vil slå ut for familier.
– Vi har fått tilbakemelding fra foreldre og optikere som er svært forvirret og bekymret over de nye retningslinjene for barnebriller, sier generalsekretær i Norges Blindeforbund, Karsten Aak.

Foreldre strømmer til optikerne

Optikere over hele landet opplever nå stor pågang fra foreldre som vil søke om behandlingsbriller til barna sine før 1. mars, siden de er redd for å miste støtte med innføringen av det nye regelverket.

I høst bestemte regjeringen å innføre faste satser på briller til barn. Den øvre grensen er satt til 1200 kroner per brillepar opp til styrke +4 og 2400 kroner per brillepar til og med styrke +6. For briller med høyere styrke dekkes utgiftene fullt ut for de som kommer inn under ordningen.

Rammer de mest sårbare

Blindeforbundet mener at de nye satsene er for lave til å dekke funksjonelle og gode briller.

– Konsekvensen blir at ressurssvake familier ikke har råd til å legge ut egenandel så ofte som det trengs, og vi frykter at denne sparekniven vil ramme de mest sårbare barna, sier Aak.

Dette bekymrer foreldrene seg for:

  • Frykt for at en ikke får dekket briller når barnet passerer 10 år
  • Uro rundt hvilken ordning man nå kommer inn under
  • At støtten ikke vil dekke den reelle brillekostnaden for de fleste barna
  • Redd for avslag og lang behandlingstid da foreldrene nå selv skal søke om støtte