Nye førerkortkrav kan redde syn

Den nye førerkortforskriften vil føre til at flere kan få avdekket synsfeil etter hjerneslag eller ved grønn stær, mener Blindeforbundet og Norges Optikerforbund.

Nyhetssak fra 13. oktober 2016

For mange med uoppdagede synsproblemer, kan de nye førerkortreglene være gode nyheter, mener Norges Blindeforbund. Også Norges Optikerforbund mener at de nye førerkortreglene kan være med på å redde syn.

Førerkortforskriften som ble innført 1. oktober setter strengere krav til måling av synsfelt. Vurdering av sentralt synsfelt er særlig viktig når det er mistanke om øyesykdom eller synsproblemer etter for eksempel hjerneslag.

– Svært mange får problemer med synet etter et slag eller ved grønn stær, uten å komme seg til optiker, lege eller øyelege, sier generalsekretær Arnt Holte i Norges Blindeforbund.

Holte sier at flere pasientgrupper har vært bekymret for at førerkortforskriften blir strengere. Men for tusenvis av mennesker med uoppdagede synsproblemer, kan de nye reglene være gode nyheter – noe også Norges Optikerforbund er enige i.

– De nye førerkortreglene kan være med på å redde syn. Bortfall av synsfelt for store pasientgrupper er et utbredt problem som ofte ikke blir fulgt opp eller oppdaget i helsevesenet, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund, som forteller at det i optikerbransjen i tiden fremover vil investeres i mye nytt utstyr for måling av synsfelt.

Ifølge Haugo kan synsfeltundersøkelser avdekke små hjerneslag hos personer som ikke selv er klar over at de har hatt slag, eller synsvansker hos personer med større slag.

– Ofte blir ikke synsfunksjonen undersøkt ordentlig etter slag, selv om synsvansker rammer mange slagpasienter. Grundige synsundersøkelser er også viktig for pasienter med grønn stær, sier Haugo.

Grønn stær er en alvorlig øyesykdom. Det anslås at halvparten av de 40.000 nordmennene som har sykdommen, ikke vet om det selv. Og 60 prosent av alle som får slag, vil oppleve synsforstyrrelser.

Felles for en rekke sykdommer som rammer synet, er at svekkelsen kommer gradvis og snikende når man blir eldre. Derfor oppdager mange ikke selv at synet er alvorlig redusert. Blindeforbundet og Norges Optikerforbund mener det er positivt at flere vil få synet undersøkt av optiker når de skal fornye førerkortet, både med tanke på trafikksikkerhet for alle og for synets del.