Nytt sentralstyre og nye utvalg i Norges Blindeforbund

Under landsmøtet lørdag 25. september 2021, ble det avholdt valg på nytt sentralstyre og utvalg. Nedenfor finner du oversikten.

Nyhetssak fra 25. september 2021

Bak fra venstre: Nestleder Kari Wiik, leder Terje Andre Olsen, styremedlem Andreas Havsberg, styremedlem Inge Fiskvik, styremedlem Knut Kjær Berntsen (personalrepresentant), vara styremedlem Vibeke Tomtsveen (vara personalrepresentant)
Foran fra venstre: Styremedlem Unn Tone Forfang Jenssen, styremedlem Sissel Sørensen Bye, varamedlem 3 Runar Kvam, styremedlem Brit Beate Eikehaug og varamedlem 1 Tanita B. Thomassen. (Varamedlem 2 Tonje Kristina Furset var ikke tilstede)
Bilde av det nye sentralstyret. Bak fra venstre: Nestleder Kari Wiik, leder Terje Andre Olsen, styremedlem Andreas Havsberg, styremedlem Inge Fiskvik, styremedlem Knut Kjær Berntsen (personalrepresentant), vara styremedlem Vibeke Tomtsveen (vara personalrepresentant) Foran fra venstre: Styremedlem Unn Tone Forfang Jenssen, styremedlem Sissel Sørensen Bye, varamedlem 3 Runar Kvam, styremedlem Brit Beate Eikehaug og varamedlem 1 Tanita B. Thomassen. (Varamedlem 2 Tonje Kristina Furset var ikke tilstede)

Det nye sentralstyret består av leder og nestleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.

Forbundsleder:

 • Terje Andre Olsen, (f. 1969), Oslo

Nestleder:

 • Kari Wiik, (f. 1954), Møre og Romsdal

Styremedlemmer:

 • Sissel Sørensen Bye, Akershus, (f. 1968), Akershus
 • Unn Tone Forfang Jenssen, Troms, (f. 1970), Troms
 • Inge Fiskvik (f. 1980), Hordaland
 • Andreas Havsberg (f. 1974), Oslo
 • Brit Beate Eikehaug (f. 1954), Telemark
 • Knut Kjær Berntsen (f. 1967) (personalrepresentant)

Varamedlemmer:

 • Varamedlem 1 Tanita B. Thomassen (f. 1989), Nordland
 • Varamedlem 2 Tonje Kristina Furset (f. 1972), Vestfold
 • Varamedlem 3 Runar Kvam, (f.1970), Buskerud
 • Vibeke Tomtsveen (f. 1985) (vara personalrepresentant)

Øvrige utvalg:

Valgnemda:

 • Thor Tyslum (leder), Møre og Romsdal (f. 1945)

Medlemmer:

 • Gunhild Dørum Eriksen, Finnmark (f. 1955)
 • Arild Hagen, Akershus (f. 1964)

Vara:

 • Guri Lorås, Trondheim (f. 1980)

Vedtektsutvalget:

 • Gunnar Haugsveen (leder), Oslo (f. 1950)

Medlemmer:

 • Ingvild Gregersen Myhre, Trøndelag (f. 1959)
 • Knut Einar Hansen, Troms (f. 1953)
 • Magne Bjørndal, Hordaland (f. 1962)
 • Henning Knudsen, Oslo (f. 1994)

Vara:

 • Marit Londal, Rogaland (f. 1965)

Planutvalg:

 • Terje André Olsen, Oslo (f. 1969)
 • Sølvi Ørstenvik, Vestfold (f. 1961)
 • Jan Arve Strand, Trøndelag (f. 1972)
 • Cathrine Lie Wathne, Rogaland (f.1976)
 • Ida-Martine Trollnes, Oslo (f. 1989)

Vara:

 • Alisia Andreassen, Finnmark (f. 1972)

Kontrollutvalget:

 • Thor Tyslum, Møre og Romsdal (f. 1945)
 • Arvid Meløy, Buskerud (f. 1949)
 • Tore Glærum, Akershus (f. 1956)

Vara:

 • Cathrine Nøttingnes, Hordaland (f. 1974)