Nytt styre i Blindeforbundet

På Norges Blindeforbunds landsmøte er Unn Ljøner Hagen (55) valgt til ny forbundsleder.

Nyhetssak fra 28. september 2015

Det nye sentralstyret består av (f.v.): Ida Martine Nilsen, Sigrid Westrum, Egil Rasmussen, leder Unn Ljøner Hagen, Jon Erik Engeberg, Oddvar Øyan og Ann Sissel Jørgensen. Nestleder Thor Tyslum og Andreas Havsberg var ikke tilstede.

Den nye forbundslederen ble valgt på organisasjonens landsmøte, som ble avholdt på Hurdal syn- og mestringssenter 25. til 28. september.

Unn Ljøner Hagen har lang fartstid både i Norges Blindeforbund og i blindesakssammenheng. De siste fire årene har hun vært administrerende direktør i Adaptor AS. Før den tid jobbet hun i 14 år i Norges Blindeforbund, blant annet som leder i rehabiliteringsavdelingen og prosjektleder for utbyggingen av Hurdal syn- og mestringssenter.

- Det er med ydmykhet jeg tar fatt på rollen som leder i Norges Blindeforbund, sier Ljøner Hagen.

- Mine hjertesaker er først og fremst rehabilitering og interessepolitikk, i tillegg til lokalt arbeid, sier hun.

Unn Ljøner Hagen har de fire siste årene vært generalsekretær i Den europeiske blindeunionen (EBU), og var før det åtte år i styret for organisasjonen.

Det nye sentralstyret i Blindeforbundet består av Unn Ljøner Hagen (55) fra Nesodden i Akershus (leder), Thor Tyslum (70) fra Hareid i Møre og Romsdal (nestleder), i tillegg til styremedlemmene Egil Rasmussen (65) fra Sandvika i Akershus og Ida Martine Nilsen (26) fra Bislett i Oslo.

1. vara er Ann Sissel Jørgensen (51) fra Nord-Trøndelag, 2. vara er Oddvar Øyan (51) Sør-Trøndelag, og 3. vara er Jon Erik Engeberg (61) fra Bergen, og 4. vara Andreas Havsberg (41). Personalrepresentant er Sigrid Westrum.