Opptak av arrangementet på Verdens synsdag 2018 i Litteraturhuset

Fikk du ikke med deg arrangementet vårt på Litteraturhuset i Oslo på Verdens synsdag? Fortvil ikke, har lydopptak av det!

Nyhetssak fra 12. oktober 2018

Morten Moe på talerstolen under sitt foredrag. Moe er professor ved øyeavdelingen - Oslo universitetssykehus Ullevål.

Vi tok opp foredragene og panelsamtalen og har lagt den ut på nett.

{{lydspiller: diverse/verdens-synsdag-2018-litteraturhuset}}