Pressemelding: Viktig seier for funksjonshemmede i budsjettforliket

Norges Blindeforbund jubler over at KrF sikrer at det i statsbudsjettet settes av 22,6 mill kr ekstra til den nasjonale satsingen på transporttjeneste (tt) for funksjonshemmede.

Nyhetssak fra 03. desember 2016

Generalsekretær Arnt Holte er glad for økt satsing på transporttjenesten for funksjonshemmede

- Her vil vi gi stor honnør til KrF og de andre partiene som gjennom budsjettforliket vil gi dette viktige transporttilbudet blant andre til blinde og sterkt svaksynte i minst fire nye fylker. For mange vil dette bety muligheten til å leve et mye mer aktivt liv, sier generalsekretær i Norges Blindeforbund, Arnt Holte.

I dag har fire fylker en ordning gjennom statlig støtte. Dette er Møre og  Romsdal, Nord-Trøndelag, Østfold og Aust-Agder. I følge opplegget i statsbudsjettet får brukerne 200 turer per år der de kan bruke drosje og selv betaler en egenandel. I Regjeringens budsjettforslag for 2017, ble det lagt inn 45,2 mill kr som skal sikre tilbudet i de fire fylkene. Gjennom budsjettforliket plusses det nå på med ytterligere 22,6 mill kr fra 1. juli 2017, noe som resulterer i en forventet bevilgning på minst 95 mill kr i 2018.

- Nå håper vi også fylker i Nord-Norge og på Vestlandet kommer med i  ordningen. Så håper vi Stortinget kan vedta en opptrappingsplan så
hele landet er med i den nasjonale ordningen senest i 2020, oppfordrer Arnt Holte.

Kontaktperson:
Arnt Holte, generalsekretær Norges Blindeforbund, tlf. 901 90 732
Hans-Fredrik Grøvan, transportpolitisk talsperson i KrF, tlf. 900
50 918.