Pressemelding 29. oktober: KrF lytter til Blindeforbundet: Gir gass for funksjonshemmedes transporttjeneste

På mandag legger KrF frem sitt alternative budsjett. Norges Blindeforbund vet at det i budsjettet settes av 22,6 millioner kroner ekstra til den nasjonale satsingen på transporttjeneste for funksjonshemmede med stort behov for dette.

Nyhetssak fra 29. oktober 2016

Arnt Holte gir honnør til KrF som i sitt alternative budsjett foreslår 22,6 millioner kroner ekstra til transporttjenesten for funksjonshemmede.

- Her vil vi gi stor honnør til KrF som vil gi dette viktige transporttilbudet blant annet til blinde og sterkt svaksynte i minst fire nye fylker. For
mange vil dette bety muligheten til å leve et mye mer aktivt liv, sier generalsekretær i Norges Blindeforbund, Arnt Holte.

I dag har fire fylker en ordning gjennom statlig støtte. Dette er Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Østfold og Aust-Agder. Brukerne får 200 turer per
år der de kan bruke drosje og selv betaler en egenandel. I Regjeringens budsjettforslag for 2017, er det lagt inn 45,2 millioner kroner som skal sikre
tilbudet i de fire fylkene. KrF plusser på med ytterligere 22,6 millioner kroner fra 1. juli 2017, noe som resulterer i en forventet bevilgning på minst 95 millioner kroner i 2018.

- Nå håper vi også fylker i Nord-Norge og på Vestlandet kommer med i ordningen. Så håper vi Stortinget i høst kan vedta en opptrappingsplan så
hele landet er med i den nasjonale ordningen senest i 2020. Nå er vår sterke oppfordring til Regjeringen at de i forhandlingene med KrF og Venstre enes om forslaget fra KrF i denne saken, oppfordrer Arnt Holte.

Kontaktperson:
Arnt Holte, generalsekretær Norges Blindeforbund, tlf. 901 90 732
Hans-Fredrik Grøvan, transportpolitisk talsperson i KrF, tlf. 900
50 918.

Sverre Fuglerud, seksjonsleder Norges Blindeforbund, tlf 990 03 662