Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021

7. oktober 2020 klokken 10.00 la finansminister Jan Tore Sanner fram regjeringens forslag til statusbudsjett for neste år. Vi leter med lupe etter poster i forslaget som kan påvirke vår gruppe, den ene eller andre veien.

Nyhetssak fra 07. oktober 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram på Stortinget. Foran vokter granittløvene, stortingsbygningen i bakgrunnen.

Seksjonsleder for samfunnskontakt, Sverre Fuglerud, har følgende å si om statsbudsjettet for 2021: 

–Det er mye å følge opp. Det er kraftige kutt i Statped og brillestøtten er dramatisk redusert. Det blir en voldsom økning i egenandeler i helsetjenester for mange, og vi kommer ikke nærmere målet om en nasjonal TT-ordning med dette budsjettet. Alt dette blir det viktig å jobbe videre med mot Stortinget.

Dette har vi funnet ut så langt:

TT- ordningen videreføres på dagens nivå

I 2020 var det satt av 249 millioner kroner til TT. I 2021 foreslås det 270 millioner kroner. Dette vil være nok til å videreføre ordningen slik den er i dag, men det legges ikke opptil at TT vil bli utvidet til flere fylker. De områdene som ikke er med i ordningen er Rogaland, Vest-Agder, Oslo, Akershus og kommunene Drammen og Ringerike. 

Nå skal vi prøve å øke denne posten og vi skal kjempe for at ordningen blir rettighetsfestet og organisert i NAV.

Brillestøtte til barn

I statsbudsjettet og revidert budsjett for 2020 har det lagt opp til en innsparing på 162 millioner kroner. 

I statsbudsjettet for 2021 foreslås å kutte ytterlige 32,8 millioner kroner i barnebrillestøtten. Den totale innsparingen er da anslått til 192, 8 millioner kroner. Innstrammingen viser at det legges opp til dramatiske kutt i den støtten familiene får.

Regjeringen knuser brillestøtten til barn og fortsetter kuttet. Det blir i 2021 bevilget mindre støtte til barnebriller. I tillegg har de magemål til å skryte av det, sier forbundsleder Terje André Olsen. 

Behandlingstjeneste for syn og psykisk helse

Ved Stortingets behandling av revidert budsjett for 2020 ble basisbevilgningen til Helse SørØst RHF økt med 2,5 mill. kroner til psykisk helsetilbud for synshemmede på Gaustad. Helse SørØst RHF skal videreføre tilbudet innenfor forslaget til budsjettramme i 2021.

Andre funn:

 • Det er satt av midler til Norsk Bibliotektransport for frakt av punktskriftlitteratur.
 • Habiliteringskurs er foreslått videreført på dagens nivå som er 6.000 døgn for Blindeforbundet.
 • Blindeforbundet får videreført sine 3 millioner til Likepersonsarbeid.
 • Ordningen med servicehunder blir permanent.
 • Momskompensasjon for frivillige organisasjoner er økt med 115 millioner kroner til totalt 1,8 milliarder kroner. Dette nivået ble varslet i frivillighetsmeldingen som kom i 2018. Dette er ikke tilstrekkelig til at Blindeforbundet og andre organisasjoner får tilbake den momsen vi betaler inn, men vi vil trolig få tilbake en større andel i 2021 enn vi får i år. Nå får vi tilbake om lag 4 av 5 kroner som vi betaler i moms.
 • Statped har fått en reduksjon som ser ut til å være på 35 millioner kroner. Det vil si ca. 5% av totalstøtten. Dette er i tråd med stortingsmeldingen "Tett på" som ble behandlet i vår og der det er vedtatt at Statped skal få en reduksjon på mellom 150 - 200 millioner kroner i en femårsperiode. Det er ikke avklart hvordan disse kuttene skal gjennomføres.  

Felles frikort for tak 1 og 2

I statsbudsjettet foreslås det å slå sammen egenandelskortene for tak 1 og 2. Det nye kortet vil få et tak på 3.183 kroner. Det er en økning på godt over 700 kroner for de som bare er under tak 1, som gjelder de fleste.

Det nye taket er satt så høyt at staten får inn over 330 millioner kroner mer enn det de i dag får til sammen på tak 1 og 2. Dette reagerer Blindeforbundet og mange andre kraftig på. Vi har krevd at det nye taket skulle legges der tak 1 er i dag.

Nye satser for grunnstønaden

For medlemmer som mottar grunnstønad er det for 2021 foreslått følgende satser.

 • Sats 1: 8 232 kroner
 • Sats 2: 12 564 kroner
 • Sats 3: 16 464 kroner
 • Sats 4: 24 252 kroner
 • Sats 5: 32 868 kroner
 • Sats 6: 41 052 kroner

Nye satser for hjelpestønaden

For medlemmer som mottar hjelpestønad er det for 2021 foreslått følgende satser.

 • Sats 1: 14 748 kroner
 • Sats 2: 29 496 kroner
 • Sats 3: 58 992 kroner
 • Sats 4: 88 488 kroner