Ringer alle medlemmene: De fleste har det bra

Det «berømte» viruset COVID-19 har forårsaket en krise som også påvirker Norges Blindeforbund i stor grad. Blant annet har alle fysiske samlinger for medlemmer blitt lagt på is, over hele landet. Det har vært viktig for oss å finne andre måter å holde kontakten med medlemmene på. Vi har derfor iverksatt en nasjonal ringerunde som vi kaller «Z i telefonen».

Nyhetssak fra 06. april 2020

Collage med åtte personer i gang med ringe til medlemmer i Blindeforbundet.

- I skrivende stund vet vi at drøyt 2 600 av våre medlemmer har snakket med en ansatt eller frivillig som bryr seg om deres situasjon, melder Øystein Fylling. Han er seksjonsleder for lokalt arbeid i Blindeforbundet og legger i dag fram første ringerunde-rapport.

Det varierer hvor langt fylkeslagene har kommet med å ringe sine medlemmer og ved neste rapport vil vi ha et vesentlig høyere tall. Tross en viss underrapportering har vi allerede snakket med neste 30 % av medlemmene våre.

Profilbilde av Øystein Fylling

- Samtalene er først og fremst ment som en hyggelig prat for å høre hvordan folk har det. Vi spør også om folk har praktiske utfordringer vi kan hjelpe med, eller om de ønsker en «ringevenn» som holder jevnlig kontakt med dem. 65 personer har så langt fått en «ringevenn», men det er flere som sier at de gjerne vil få en telefon om en måneds tid og kanskje kan ha lyst på en «ringevenn» da. Vi er stolte av å kunne følge opp og imøtekomme disse ønskene, forteller Øystein Fylling.

45 medlemmer har fått hjelp med forskjellige praktiske problemer. Mange har ønsket hjelp til å låne lydbøker. Flere har hatt behov for hjelp til å skaffe nødvendige hjelpemidler og en del har trengt hjelp med å søke om TT.

Vi ser også at enkelte opplever at støttekontaktordningen og lese- og sekretærhjelpsordningen de har ikke fungerer slik den gjør under vanlige omstendigheter. En del opplever også problemer med at drosjene ikke opererer som normalt. Flere har også hatt behov for annen bistand for å få kontakten de trenger med hjelpeapparatet.

En av dem som ringer rundt, er daglig leder i Telemark fylkeslag, Terje Weber.

- Vi har ringt mange medlemmer som er såååå takknemlige for at vi ringer. Til nå har det vært interessante, morsomme, korte, lange, hjelpsomme, opplysende, dype og gode samtaler. Mange har fått god info om TT, vi har sendt søknader videre til synskontakter og gitt hjelp vedrørende lydbøker og hjelpemidler. Det har vært en innholdsrik, annerledes og lærerik uke, rapporterer Weber.

Øystein Fylling er glad for å ha kunnet bistå medlemmene og håper å hjelpe enda flere.

- Vi er likevel mest glade for å oppleve at de fleste har det etter forholdene bra. Vi opplever å bli møtt med glede over at vi tar kontakt, og ser frem til mange gode samtaler i tida som kommer, avslutter Fylling.