Røyking skader synet

31. mai er Verdens tobakksfrie dag. Dagen markeres for å sette fokus på hvor skadelig røyking og snusing er.

Nyhetssak fra 30. mai 2016

Røyking forbudt, internasjonalt symbol. (Wikicommons)

I mange år har det vært forsket på skadene som røyking påfører oss mennesker. Norges Blindeforbund har spesielt fokus på sammenhengen mellom røyking og nedsatt syn.

Overlege ved Oslo universitetssykehus Maja Gran Erke forteller til vår nettradio, Radio Z, at det er påvist 3 til 4 ganger hyppigere forekomst av øyesykdommen aldersrelater makula degenerasjon (AMD) hos de som røyker enn de som aldri har tatt en sigarett.

Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD) svekker skarpsynet, gjerne hos eldre. Skadene gjør at man kan få problemer med å lese og å kjenne igjen folk på gaten. Det kan også føre til blindhet. Vil du vite mer om AMD, se film og les mer her.

Selv du som ikke røyker og er utsatt for passiv røyking, har økt risiko for å få AMD.

I Norge har vi markert Verdens Tobakkfrie dag siden 1988. Dagen setter blant annet fokus på at det hvert år dør 6 millioner mennesker av tobakkrelaterte årsaker. 600.000 av disse er ikke-røykere som utsettes for passiv røyking. Norge er en av 173 land som har signert WHOs rammekonvensjon om tobakk. (Kilde: Verdens helseorganisasjon)