Samferdselsministeren gir el-sykkelbransjen én sjanse til å rydde opp

Denne uken hadde samferdselsministeren møte med aktørene som leier ut el-sparkesykler i Norge, for å finne en løsning på parkeringsutfordringene.

Nyhetssak fra 17. september 2019

Samferdselsminister Jon Georg Dale.

– Vi har sett at el-sparkesyklene har gitt mange lettere mobilitet, samtidig har det ført til mange utfordringer, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Han peker på spesielt to ting som har vært krevende etter at elektriske sparkesykler i vår ble en del av bybildet i Norge, og som de må finne en løsning på.

Det ene utfordringen er farten på el-sparkesyklene i områder med mange fotgjengere. Den andre utfordringen er man kan parkere el-sparkesyklene hvor som helst i byen, også på fortauene. Dette har blitt et stort problem for svaksynte og blinde, som har snublet i dem på gaten.

– Gjør inntrykk på oss

I august skrev NRK om blinde Andrea som har blitt truffet av sparkesykkel åtte ganger i sommer. Hun er blitt engstelig av alle påkjørslene og unngår på visse tidspunkt enkelte områder i byen, slik som Karl Johan og Bogstadveien på ettermiddagene.

Dessuten er hun bekymret for førerhunden hennes, Ortis, som er blitt skeptisk til sparkesyklene. Om Ortis utvikler en frykt for framkomstmiddelet, må han i verstefall tas ut av arbeid. 

– Den type historier gjør inntrykk på oss. Vi er opptatt av å bedre mobiliteten for alle mennesker. Og det betyr at vi må få det til å fungere bedre enn det har gjort, sier samferdselsministeren.

Ønsker mer regulering

Andreas Strømsheim-Aamodt leier ut el-sparkesykler gjennom selskapet Zvipp AS og var en av aktørene på møtet.
– Vi tror det må sterkere grad av regulering på plass for at man skal kunne komme i mål med parkeringen, sier han og peker på regulering av antall el-sparkesykler i byene.

Andreas Strømsheim-Aamodt

 

Han vedgår at ingen har oversikt over hvor mange el-sparkesykler som er i omløp i for eksempel Oslo, men at alle aktørene virker positive til å dele informasjon om dette.

Strømsheim-Aamodt mener at en slik oversikt vil også gjøre det enklere å regulere antall sparkesykler, som videre kan bidra til å løse parkeringsproblemet.

Gå i dialog med kommunene

Samferdselsministeren utfordrer nå el-sparkesykkelbransjen til å gå i dialog med kommunene for å finne løsninger på utfordringene med el-sparkesyklene.

Han forklarer at kommunene i utgangspunktet ikke kan forby sparkesykler, men de har mulighet til å regulere bruken av de på offentlig areal.

– Du oppfordrer bransjen til å gå i dialog med kommunen, men hvilke krav kan du stille som samferdselsminister, slik at ulykker ikke skjer?

– Vi kan stille mange krav vi. Men jeg tror den beste måten for å få dette til å fungere godt, er at aktørene, som har teknologiske løsninger på plass, og kommunene, som i veldig stor grad besitter arealene, finner løsninger i fellesskap.

Men om ikke kommunene og el-sparkesykkelbransjen klarer å løse problemene, vil samferdselsministeren selv ta grep.

– Nå går vi mot vinter, og bransjen har nå tid til å vise at de selv tar dette tilstrekkelig på alvor. Og parallelt vil jeg gjøre vurderinger om jeg må regulere det strengere om de ikke tar det ansvaret. Det er arbeid som vil pågå denne høsten og vinteren.