Senterpartiet prioriterer viktig transporttjeneste

Denne uken var det Senterpartiet som la frem sitt alternative budsjett og ga håp om et aktivt liv for blinde og svaksynte. SP klinker til med 45,2 millioner til transporttjenesten for funksjonshemmede i tillegg til Regjeringens forslag.

Nyhetssak fra 18. november 2016

Portrettbilde av Norges Blindeforbunds leder Unn Ljøner Hagen

I Senterpartiets (SP) alternative budsjett har de økte satsingen på transporttjenesten med 45,2 mill kroner i tillegg til Regjeringens forslag. SP gir også løfte om en opptrappingsplan som sikrer at hele landet er med i den nasjonale ordningen i 2020

— Vi er veldig glade for at Senterpartiet i sitt alternative budsjett har sluttet seg til Blindeforbundets forslag, og legger opp til økt satsing på transporttjenesten for funksjonshemmede, sier Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.

I dag har fire fylker en transportordning for funksjonshemmede med store behov, gjennom statlig støtte. Dette er Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Østfold og Aust-Agder. Brukerne får 200 turer per år der de kan bruke drosje og selv betaler en egenandel. I Regjeringens budsjettforslag for 2017, er det lagt inn 45,2 millioner kroner som skal sikre tilbudet i de fire fylkene.