Setter fokus på deling av tilgjengelig litteratur

FNs internasjonale dag for lese- og skriveferdigheter skal minne oss om at å lese og skrive er en menneskerettighet. I årets 50-årsjubileum setter Verdens blindeunion fokus på viktigheten av en vellykket gjennomføring av Marrakech-traktaten, som gjør at tilgjengelige bøker blir delt på tvers av landegrensene.

Nyhetssak fra 08. september 2016

Illustrasjonsbilde av en person som leser punktskrift.

8. september 1966 ble FNs internasjonale dag for lese- og skriveferdigheter avholdt for første gang. Tema for årets 50-årsjubileum er innovasjon og har tittelen «Reading the Past, Writing the Future» («Les fortiden, skriv fremtiden»).

– For Verdens blindeunion (WBU) henger fremtiden for lese- og skriveferdighet for blinde og svaksynte sammen med ratifiseringen og gjennomføringen av Marrakech-traktaten, skriver WBU i en pressemelding.

Marrakech-traktaten skal forbedre og forenkle tilgangen til åndsverk for blinde og svaksynte, og forplikter landene til å ha regler som tillater fremstilling av eksemplarer i lyd og punktskrift, og at disse kan utveksles over landegrensene.

Tidligere i år, den 30. juni, kom meldingen om Canada har ratifisert Marrakech-traktaten, og at man dermed har passert det magiske antallet på 20 land som er nødvendig for at traktaten skal komme til anvendelse. Traktaten vil offisielt tre i kraft 30. september i år.

I forbindelse med nyheten om Canadas ratifisering, uttalte avtroppende WBU-president og generalsekretær i Norges Blindeforbund, Arnt Holte, at «… dette kan være den mest positive utviklingen for blinde og svaksynte og deres rett til å lese siden Louis Braille utviklet Braille-alfabetet. At tilgjengelige bøker blir delt på tvers av landegrensene, vil forandre verden for alle mennesker med nedsatt evne til å lese tekst.»

Det var i juni 2013 at det ble vedtatt en traktat i Marrakech i Marokko om synshemmedes tilgang til åndsverk. Formålet med traktaten var primært å lette «bokhungersnøden» for synshemmede i utviklingsland, men også blindeorganisasjoner i industrilandene ser frem til forbedret internasjonal utveksling av tilpassede bøker.Nå som traktaten er i ferd med å komme til anvendelse, har gjennomføringen blitt et viktig fokus for WBU og organisasjonens medlemmer over hele verden.

– Vårt håp er at alle land vil ratifisere Marrakech-avtalen og deretter implementere dens bestemmelser i tråd med avtalens mål om å fremme menneskerettighetene til personer med nedsatt evne til å lese tekst, ved å fremme deres tilgang til litteratur og informasjon, heter det i pressemeldingen fra WBU.