Slå på lyden på bussen!

Mange svaksynte og blinde er avhengige av kollektivtrafikk i hverdagen. Blindeforbundets tema for årets tilgjengelighetsdag er «Utvendig og innvendig annonsering på kollektivtransport og hurtigbåter».

Nyhetssak fra 15. oktober 2020

Sverre Fuglerud er på vei inn i en buss

Torsdag 15. oktober er det den internasjonale «Hvite stokkens dag», også kjent som tilgjengelighetsdagen her i Norge. Det er Blindeforbundets interessepolitiske utvalg som har initiert årets tema.

–Manger på utvendig og innvendig annonsering er en utfordring for oss blinde og svaksynte. For noen år tilbake hadde vi en undersøkelse hvor det viste seg at 80 prosent av synshemmede har utfordringer med å finne riktig buss, sier Arild Hagen, leder av interessepolitiske utvalg.

Verre under koronatiden

For mange svaksynte og blinde er det å finne riktig buss et enda større problem nå på grunn av koronasituasjonen. Nå skal passasjerene gå inn i bussene bak, og derfor får en ikke mulighet til å spørre sjåfører hvilken buss som har kommet på holdeplassen.

Opinion gjorde en undersøkelse for Blindeforbundet blant førerhundbrukere i april. 43 prosent av førerhundbrukerne sier at det er umulig eller svært vanskelig å kunne ta kollektivtransport som følge av situasjonen med koronasmitte. Hver tredje bruker sier at nye og midlertidige regler for ferdsel i det offentlige rom har gjort det vanskelig å bevege seg utendørs.

Skape aha-opplevelser

Dagen markeres over hele Norge og det er opp til fylkeslagene hvordan de vil sette fokus på årets tema. Arild forteller hva hans fylkeslag, Akershus, gjorde for noen år siden da samme tema var på dagsorden.

–Da inviterte vi noen politikere på busstur, hvor de fikk på seg «blind fold» (sovemaske), eller simuleringsbriller, og skulle finne riktig buss og riktig holdeplass når de skulle av igjen. Det var en interessant seanse. De fikk noen aha-opplevelser.

Arild understreker viktigheten av å få med pressen på slike stunt.

Viktig med god dialog

For å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig for svaksynte og blinde, er det viktig å få til en god dialog med kollektivselskapene i fylkene rundt om. Arild sier at i Akershus, der han bor, har de ofte møter med Ruter som kjører buss, trikk og T-bane i Oslo og Akershus.

–I vårt område så er det innvendig annonsering i prinsippet. Utfordringen av og til er at sjåfører slår det av eller at det dukker opp tekniske problemer. Når det gjelder utvendig annonsering, så er Ruter i ferd med å rulle ut dette rundt omkring i fylket, etter hvert som det kommer nye busser som har teknologien til dette, avslutter Hagen. 

Arild Hagen, leder Blindeforbundets interessepolitiske utvalg. Foto: Line Lyngstadaas