Spennende invitasjonen fra NAV

Nå kan DU fortelle NAV hva uføretrygdede trenger for å komme i arbeid!

Nyhetssak fra 11. april 2018

Bilde av skilt utenfor et NAV-kontor.

NAV jobber kontinuerlig med å forbedre bistanden de gir til brukerne. Nå ønsker kontakt med uføretrygdede for å lære mer om hvordan de best kan hjelpe dem med å komme tilbake i arbeid.

Hvis du er uføretrygdet og sitter inne med tanker om hvordan dette kan gjøres, da er du den personen de leter etter. Det er viktig for NAV å snakke med de uføretrygdede selv, fordi det er de som vet best hvordan det er å være uføretrygdet.

Dersom du ønsker å melde deg som intervjuobjekt, så gjør du det som enkeltperson og ikke som representant for Norges Blindeforbund eller en annen organisasjon. De som stiller til intervju vil få en liten påskjønnelse som takk for bidraget av NAV.

Intervjuene er planlagt i mai og juni, og gjennomføres i Oslo sentrum.

Ta kontakt senest fredag 27. april 2018 på e-post-adresse

God brukermedvirkning gir bedre tjenester - vi oppfordrer derfor alle aktuelle å ta kontakt.