Statsråd vil ha møte om stillegående biler

Hvordan kan vi unngå ulykker med stillegående biler? Blindeforbundet har mange tanker om temaet, og er derfor glad for at samferdselsministeren i dag lovet å invitere oss til møte om dette.

Nyhetssak fra 24. april 2017

Seksjonsleder for samfunnskontakt i Blindeforbundet Sverre Fuglerud (til høyre), og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I mars kom en undersøkelse som viste at en av tre frykter ulykker grunnet lydløse biler. Og i en tidligere undersøkelse vi selv fikk lagd svarte både seende og ikke-seende at de har blitt skadet etter å ha blitt påkjørt av slike biler.

Om to år blir det krav om at alle nye elbiler skal produseres med en kunstig motorlyd. På den måten skal man kunne høre bilene. Men Blindeforbundet mener dette kravet både kommer for sent, og at det ikke går langt nok. Så hva kan vi gjøre i mellomtiden? I dag lovet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen å invitere til et møte der vi kan ta opp våre bekymringer, og komme med forslag. Elbilforeningen, Vegdirektoratet og elbilprodusenter vil også bli invitert.