Takk til Gunnar Haugsveen

I tillegg til at dette er den siste dagen i 2015, så er det også Gunnar Haugsveen sin siste dag som generalsekretær i Norges Blindeforbund. Han har vært en del av toppledelsen i vår organisasjon i snart 40 år og generalsekretær siden 1.8.1998. Dette er Karsten Aak sin takk til Sjefen med stor S og Mennesket med stor M.

Nyhetssak fra 31. desember 2015

Gunnar Haugsveen med førerhunden sin Betty.

Når vi takker av ledere eller idrettsutøvere for den del, så er det ikke uvanlig å se seg tilbake for å se hva hun eller han har oppnådd i sin karriere.

Nei gull, sølv og bronse har det ikke blitt mye av på alle disse årene, Gunnar, men mye hardt arbeid og en uovervinnelig optimisme på vegne av Blindesaken har vært en viktig del av din oppskrift for å nå viktige mål for landets blinde og svaksynte. For sammen med et stort antall sentral- og landsstyrer, samt mange dyktige medarbeidere, så har det siden 1998 vært mye å glede seg over.

Du overtok roret på en organisasjon som den gangen sant og si var teknisk konkurs med en negativ egenkapital på kr 20 millioner. I dag mer enn 17 år etter, så har vi fremdeles utfordringer, men den økonomiske soliditeten har hatt en formidabel forbedring. For å nevne noen av de seirene organisasjonen vår har fått under din ledelse, utover de økonomiske resultatene, så er det naturlig å nevne: 100 års jubileet i år 2000 som var startskuddet for et mer synlig og utadvendt Norges Blindeforbund gjennom Førerhundaksjonen. Vi mer enn doblet vårt medlemstall gjennom medlemsverveaksjonen. Vi satte arbeid for synshemmede på dagsorden gjennom en modig og banebrytende aksjon hvor humor også var er viktig virkemiddel. Uleselig satte også Blindeforbundet så til de grader på samfunnets dagsorden og bidro helt klart i riktig retning for vårt omdømme.

I kampen om en sterk og samlet Blindeorganisasjon, så var sammenslåingen mellom Vestlandske Blindeforbund og Norges Blindeforbund den 1.1.2008 en stor seier, hvor dine evner Gunnar; dialog, tålmodighet, ydmykhet og strategi var vesentlige suksesskriterier. Få år etter kom en ny seier ved at også Foreldreforeningen Assistanse valgte å bli en del av Norges Blindeforbund etter god dialog over lang tid. Visjon 2010 og en utbygging av Hurdal syn og mestringssenter til mer enn 100 millioner kroner uten en TV aksjon var vel strengt tatt mer enn modig, men Gunnar, det prosjektet samlet organisasjonen og bidro sterkt til stolthetsfølelsen til de aller fleste av oss. Hønen Gård er for symbolet på solidaritet, samhold og mestring synshemmede imellom i Norge. Det var en fantastisk seier og stolthetsfølelse når Nye Hønen gård bo- og mestringssenter sto ferdig og synshemmede med tilleggs handikap kunne flytte ut av sine små rom uten bad og wc og inn i moderne og tilrettelagte leiligheter. Sporveisgata 10, Evenes og Solvik syn- og mestringssenter har, under din ledelse Gunnar, blitt svært godt vedlikeholdt og fremstår i bedre forfatning i dag enn noen gang. Trykkeriet i Bergen har hatt en flott utvikling og flyttet inn i egne, eide og moderne lokaler.

Du har også engasjert deg mye i vårt inntektsskapende arbeid Gunnar. Du har vert uredd og modig i satsning innenfor nye områder og du har hatt en nøkkelrolle i forhold til myndighetspåvirkning både for Norges Blindeforbund og i front for 10H (de 10 største organisasjonene i Norge). Ingen andre funksjonshemmede- eller humanitære organisasjoner har et slikt innsamlingsapparat i eget hus slik som Blindeforbundet, og det er det i dag mange som misunner oss. Rehabilitering- og habiliteringstilbudene våre har blitt videreutviklet og forbedret, tilbudene til synshemmede barn og unge har aldri vært sterkere enn hva de er i dag. Førerhundarbeidet har alltid skapt stort engasjement i organisasjonen vår. Kjøpet av Hundeskolen Veiviseren var både utfordrende og krevende, men målet om begrenset egenfinansiering av vårt samlede førerhundarbeid er i ferd med å bli nådd.

I nordisk samarbeid, European Blind Union og World Blind Union har Norges Blindeforbund tatt viktige posisjoner, vist ansvar og har også fått viktig lærdom og kompetanse som vi har hatt glede av i egen organisasjon. Interessepolitikk og interessepolitiske seiere krever tålmodighet, nettverk og langsiktige strategier. Det har blitt mange kamper og omkamper, men også seiere og delseiere innenfor denne viktige delen av vårt arbeid. TT saken er et godt eksempel på dette.

Den plassen Blindeforbundet i dag har hos myndigheter, embetsverk, blant andre Blindeorganisasjoner i verden, blant humanitære og frivillige organisasjoner i Norge, er et resultat av langsiktig og målrettet arbeid, noe som også er viktig for hvordan vi skal vinne nye seiere i fremtiden. Takk til deg for den jobben du har gjort, Gunnar! For at du har vært den du er, og for at du alltid har satt Blindeforbundet først. Så blir det godt å ha deg med i en ny rolle er par år til.

 

 Karsten Aak er organisasjonssjef og påtroppende assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund