Thriller rundt ny førerhundskole i Ås

Torsdag 5. juni behandlet formannskapet i Ås kommune i Akershus saken om Norges Blindeforbunds nye kennel og førerhundskole.

Nyhetssak fra 06. juni 2019

En hoppende glad gjeng med medlemmer, støttespillere, ansatte og forverts- og førerhunder foran inngangen til Kulturhuset i Ås.

Blindeforbundets ønske er at skolen skal legges i tilknytning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og NMBU Veterinærhøyskole. Der finnes det allerede fagmiljøer forbundets førerhundskoler samarbeider med, og flere miljøer vil etter hvert komme til.

I en god stund har det vært positiv dialog rundt byggesaken med administrativ ledelse i Ås kommune. Det var da saken var opp i formannskapsmøte 24. april at det ble fattet vedtak om ytterligere utredning av plassering av skolen, og helst på ikke dyrkbar, eller mindre verdifull dyrket mark.

Tiden var knapp og Blindeforbundet iverksatte de ønskede utredningene i samarbeid med NMBU. – Tilsammen syv forskjellige områder i nærheten av NMBU Campus ble vurdert, men av forskjellige årsaker ble ingen funnet bedre egnet enn området som først ble foreslått, forteller prosjektleder i Norges Blindeforbund, Knut Fr. Blütecher.

Stor spenning

Formansskapsmøtet ble holdt i Ås kulturhus, og møtet var åpent for publikum. Rundt tyve personer og fem fører- eller blivende førerhunder var møtt opp for å få med seg behandlingen av saken. Ordføreren åpnet møtet med å ønske velkommen, og foreslo samtidig for formannskapet at sak 39/19 "Norderås førerhundskole - alternativvurderinger" skulle behandles først, siden så mange tilhørere hadde møtt opp for akkurat denne saken.
Slik ble det også, og en etter en av formannskapsmedlemmene fikk komme med sine synspunkter i saken.

Rådmannens innstilling

Etter at alle som ba om ordet hadde blitt hørt, gjensto selve voteringen. Det rådmannen i kommunen ba formannskapet vende tommelen opp for, lød følgende:
"Formannskapet motsetter seg ikke at det på Norderås (alternativ C1), gnr. 41 bnr. 2, tas til behandling reguleringsplanforslag selv om det er i strid med arealformålet LNFA i kommuneplanens arealdel".

Ordføreren ba formannskapsmedlemmene som var for rådmannens innstilling om å forholde seg i ro, og etterpå de som var imot, om å vise dette med håndsopprekning.

Opptellingen viste åtte for og en mot!

– Vi er svært glade for dette vedtaket. Det var viktig å få behandlet denne saken i dette siste møtet i formannskapet før sommeren. Nå fortsetter vi planarbeidet. Endelig vedtak vil skje i kommunestyret i begynnelsen av september, legger Knut til.