Tilbakeviser kritikken av Veiviseren

Lokale medier i Østfold har skrevet om kritikkverdige forhold på Veiviseren hundeskole i Vestby. Skolens veterinær har ikke funnet noe klanderverdig. Moss Avis kommer også med en beklagelse overfor Blindeforbundet.

Nyhetssak fra 13. desember 2016

Styreleder i Veiviseren og assisterende generalsekretær i Blindeforbundet Karsten Aak foran forbundets logo.

Det er Veiviserens utleier Gunvald Andersen som fremmer kritikken i to artikler i Moss Avis. Fredriksstad Blad og Vestby Avis har også publisert sakene. Styreleder i Veiviseren og assisterende generalsekretær i Blindeforbundet Karsten Aak undrer seg over motivet huseieren har for å fremme kritikken mot Blindeforbundet som driver skolen.

Underlag skiftes ut

Andersen hevder hundene på Veiviseren blir gående og tråkke i sin egen avføring fordi det ikke blir fjernet ofte nok. Han kaller det "uansvarlig og et brudd på alt som heter dyrevelferd". I oktober tok Andersen kontakt med Blindeforbundet og ba om at underlaget i hundegården måtte byttes ut.


Senest i januar 2016 var veterinær Kristin Engesæth på befaring, og konkluderte med at Veiviseren "framstår som en seriøs aktør som fremmer god dyrehelse". (Rapporten i pdf-format og word-format her

Likevel tar Blindeforbundet kritikken fra Andersen på alvor. Det sier styreleder i hundeskolen og assisterende generalsekretær i Blindeforbundet, Karsten Aak.

– I tillegg til veterinærrapporten har Mattilsynet vurdert at Hundeskolen Veiviseren generelt har gode rutiner og bygningsstandard. Vi har alltid vært opptatt av at skolen drives på en ryddig og profesjonell måte. Men siden vi ønsker å opprettholde et godt forhold til utleieren vår, valgte vi å etterkomme hans ønske om utbytting av underlag.

– Arbeidet med utbyttingen startet mandag 12. desember. Da skal vi også ta prøver av massene for å få finne ut av kvaliteten, sier Aak som presiserer at det ikke er noen pågående konflikt med Gunvald Andersen.

Feilaktige opplysninger

I oppfølgingsartikkel i Moss Avis 10. desember i papir og 11. desember på nett, står det flere feilaktige opplysninger. Karsten Aak har ikke fått sitatene sine til gjennomsyn som han ba om muntlig og skriftlig, noe som ville gitt annen virkelighet.

 I artikkelen er det meste klipt og limt og ingen svar passer til spørsmålene som er stilt. Det påstås blant annet at hunder skal ha stått ute helger og netter i minusgrader. Jeg beklager at det ved en menneskelig svikt ved to anledninger har blitt stående ute hunder i luftegården. Her kan vi dokumentere at dette var for en periode på 2-2.5 timer og temperaturen var 6-6,4 grader. Dette fikk også konsekvenser for vedkommende.

En annen påstand fra Andersens side, er at hundene ligger rett på gulvet uten liggeunderlag. Veterinærrapporten fra januar 2016 slår fast at alt er på stell.

– Rapporten bekrefter at hundene har liggeunderlag og at til tross for at det var ekstremkulde ute med mer enn 20 minusgrader så var både gulvtemperatur og romtemperatur mer enn tilfredsstillende. Da burde det være helt unødvendig og angripe på nytt under et år etterpå.

 Så har jeg selvsagt aldri sagt at alle oppramsede forhold skulle være riktig, slik det står i avisen. Jeg har jobbet med førerhund og servicehund for Norges Blindeforbund i mer enn 15 år. God hundehelse, høy kvalitet og forbedring av avl og utvikling av gode hunder har vært drivkraften i dette arbeidet hele denne tiden. Anklagene som Gunvald Andersen kommer med mot Hundeskolen Veiviseren AS er behandlet av et svært kompetent styre med mye hundefaglig kompetanse. Som styreleder må jeg få lov å utrykke undring over hvilket motiv vår huseier har i denne saken. Vi har ikke noe økonomisk utestående, vi har tatt tak i alle rimelige tilbakemeldinger fra huseier og jeg har uten unntak gitt rask tilbakemelding om oppfølgning, sier Aak. 

Moss avis beklager

Karsten Aak har også klaget til Moss Avis for ikke å ha fått se sitatene sine før publisering. Dette har avisen lagt seg flat for og i dagens avis står denne beklagelsen:

13. desember 2016: VESTBY. «I den betente striden om driften av Hundeskolen Veiviseren mellom Norges Blindeforbund som driver skolen og utleier Gunvald Andersen, har styreleder og assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund, Karsten Aak, avgitt flere uttalelser til Moss Avis.

Aak gjorde det i forkant klart at han at han ville ha sitatsjekk på egne uttalelser, noe Aak aldri fikk før sakene ble publisert.

 Det beklager vi. Vi inngikk en avtale om det, men dessverre ble ikke det fulgt opp, sier ansvarlig redaktør Pål Enghaug i Moss Avis.»