Tildeling av midler til utvidet tt-ordning

Nye midler fra Samferdselsdepartementet tar oss et skritt nærmere en nasjonal ordning for transporttjenesten (tt). – Nå må vi stå på for at ordningen i 2017 utvides til å gjelde hele landet, mener Blindeforbundet.

Nyhetssak fra 27. juni 2016

Nye midler fra Samferdselsdepartementet tar oss et skritt nærmere en nasjonal ordning for transporttjenesten (tt). (Bilde av person med hvit stokk som går ut av drosje.)

I en fersk uttalelse fra Samferdselsdepartementet om tildeling av statlige tt-kroner går det frem at forsøksfylkene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold har fått det de søkte om. I tillegg har departementet valgt Aust-Agder, som kan tilby synshemmede og rullestolbrukere i fylket 100 turer for siste halvdel av 2016.

Transporttjenesten (tt) er ment for dem som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport, som alternativ til kollektivreiser og egen bil. For synshemmede er tt-ordningen viktig for å kunne leve et normalt, aktivt hverdagsliv. Man bruker drosjer og betaler en egenandel tilsvarende kollektivtransport for samme strekning.

– Dagens ordning fungerer ikke godt nok for alle. Det er store variasjoner fylkene imellom, og mange opplever ordningen mangelfull. Norges Blindeforbundet vil derfor ha en nasjonal tt-ordning for brukere med særlige behov, sier Arnt Holte, generalsekretær i Blindeforbundet.

I Samferdselsdepartementets invitasjon til å søke om tt-midler, gikk det fram at de tre fylkene som allerede var omfattet av forsøksordningen, ville bli prioritert. Prøveprosjektene skulle legge grunnlaget for en ny og bedre TT-ordning på nasjonalt nivå.

– I Møre og Romsdal videreføres ordningen, i Nord-Trøndelag får alle synshemmede og rullestolbrukere ordningen, og i Østfold blir det store endringer for alle. Her har det vært samkjøring med buss i to kommuner. Nå får synshemmede og rullestolbrukere i hele fylket en kraftig økning i det kronebeløpet de får på kort, sier Holte.

Aust-Agder er det eneste nye fylket med statlige støtte. Som i Østfold, får synshemmede og rullestolbrukere mye mer på kort som de kan reise for.

– Dette er et skritt videre mot en nasjonal ordning. Nå må vi stå på for at ordningen i 2017 utvides til å gjelde hele landet. Dette tar vi som en oppmuntring om at det går riktig vei, også for de fylkene som ikke kom med nå, sier Holte.

For andre halvår 2016 tildeler Samferdselsdepartementet 21,5 millioner kroner:

  • Aust-Agder 4 500 000 kr
  • Møre og Romsdal 3 212 200 kr
  • Nord-Trøndelag 4 500 000 kr
  • Østfold 9 275 625 kr