Tilgang til tusenvis av lydbøker - hør boken med èn gang!

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) - Norges største lydbokbibliotek - lanserer nedlasting og direkte avspilling (streaming) av alle lydbøkene i samlingen.

Nyhetssak fra 03. februar 2013

Bilde av ung kvinne med hodetelefoner. Foto: Rolf Estensen

NLB blir dermed Norges første og eneste bibliotek som gir lånerne tilgang til flere tusen lydbøker - hele døgnet. - Den nye distribusjonsløsningen er et viktig bidrag for å øke tilgangen til litteratur for våre brukergrupper, sier Øyvind Engh, direktør i NLB. Engh understreker at tjenesten er et supplement til dagens CD-distribusjon.

Hør boken med én gang

www.nlb.no har NLBs lånere tilgang til hele boksamlingen via den selvbetjente utlånsløsningen MappaMi. Her kan lånerne nå også laste ned lydbøker til PC-en eller spille av boken direkte. Alle lydbøker leveres med integrert DAISY-spiller som gjør det enkelt å høre på lydbøker fra NLB. Lånere som velger direkte avspilling (streaming) kobles automatisk opp mot NLBs egenutviklede spiller: NLB-direkte. Via NLB-direkte får du boken du ønsker å lese med det samme, uten at den tar plass på PC-en. En avtale mellom rettighetshaverne og Kulturdepartementet er grunnlaget for at denne løsningen kan etableres. Alle lydbøkene inneholder digital vannmerking med kryptert informasjon, for å forhindre ulovlig spredning.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek – et digitalt bibliotek

NLB er et gratis lydbokbibliotek for alle med dysleksi, synshemning eller andre dokumenterte vansker med å lese trykt tekst. NLB er Norges største produsent av lydbøker og produserer både skjønn- og faglitteratur.

Meld deg inn i Norges Blindeforbund for enklere tilgang til lydbøker