Tilgjengelige valglister

Vi fikk en henvendelse om det er mulig å gjøre noe med valglistene som ligger på valg.no. PDF-ene er vanskelig lesbare for folk som ikke ser så godt, og vedkommende som henvendte seg til Blindeforbundet hadde og fått hjelp fra flere datakyndige som ikke kunne bistå med løsning.

Nyhetssak fra 16. august 2019

Sammensatt bilde: Skjermdump fra nettjenesten vår, og bilde av en valgurne. (Foto: Arbeiderpartiet/ Flickr)

Vår IT-avdeling tok tak i utfordringen og har skrudd sammen en liten tjeneste basert på rådata fra valg.no, De har også fått godkjennelse fra Valgdirektoratet til å publisere dataene.

Tjenesten er åpen for hele verden, så den kan spres til alle som ønsker å se og lese valglistene i et enkelt lesbart format. Tjenesten skalerer, og kan enkelt brukes med VoiceOver fra for eksempel en iPhone.

- Det er sånn som gjør meg så hoppende glad for ny teknologi! uttrykker generalsekretær Arnt Holte i en epost.

Tjenesten ligger tilgjengelig her

Godt valg!