Tilrettelegging for valgdeltagelse

Mandag 9. september er det igjen klart for å gå til valgurnen. Kommunestyre- og fylkestingsvalget står for tur, men hva kan du som synshemmet forvente av tilrettelegging?

Nyhetssak fra 06. september 2019

Slik ser valgurnen ut, en boks med en smal åpning på toppen der de brettede valglistene dine slippes ned. Foto: Bård Solvik

Her får du er rask oversikt over de forskjellige begrepene:

Valgkort

Valgkortet gir deg informasjon om hvor du kan stemme og hvordan. Informasjonen som står på kortet finner du også på valg.no. Du trenger ikke ta med kortet når du skal stemme, men du må for all del ikke glemme legitimasjon.

Transport

Kommunene har ansvaret for å legge til rette for valgdeltagelse og flere bistår derfor med transport. Kontakt kommunen for å få hjelp med transport. Det er også mulig å stemme hjemme. 
– Det grunnleggende prinsippet er at valglokalene skal være tilgjengelig og det skal være tilrettelagt slik at du klarer deg inne i lokalet, forteller Kristina Jørgensen, kommunikasjonssjef i Valgdirektoratet.

Forhåndsstemme

Forhåndsstemmegivningen avsluttes 6. september. Har du forhåndsstemt, kan du ikke stemme en gang til på selve valgdagen.

Stemmesedler

Stemmeseddelen er et A4-ark som brettes til A5. Yttersiden har en rosa farge ved kommunestyrevalget og en blå farge ved fylkestingsvalget. Partiets navn skal vende inn, slik at ingen kan se hvilket parti du stemmer på.

Det er laget en egen type stemmeseddel med punktskrift og noe større skrift på. Her er partiene listet opp alfabetisk. Det er risset opp en rute foran partiets navn hvor du setter et kryss. Det følger med en veiledning i punktskrift og storskrift. Denne kan benyttes ved forhåndsstemme og på selve valgdagen.
– Valgdirektoratet anbefaler kommunene at stemmesedler i punktskrift er tilgjengelige på selve valg-dagen, men det er ingen garanti. Ikke vær redd for å be om dem, oppfordrer Jørgensen.

Valgavlukket

Selve valglokalet skal være egnet og tilgengelig slik at alle skal benytte seg av det. Valgdirektoratet anbefaler at selve avlukket skal ha godt lys, bordplater i høyde for de som også har behov for å sitte og informasjon i storskrift, punktskrift og illustrasjoner om hvordan du skal stemme.
Kassettene hvor stemmesedlene ligger skal du finne foran deg. Partiets navn i svartskrift og punktskrift skal stå foran på kassetten.

Ved behov for hjelp

Valgfunksjonærene i valglokalet skal hjelpe deg om du har behov for praktisk hjelp.
Videre sier valglovens § 9-5, femte ledd: Velger som har behov for det, kan selv be stemmestyret om å få nødvendig hjelp ved stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet. Stemmestyret skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt. Valgfunksjonæren skal imidlertid alltid være med inn i valgavlukket ved assistanse. Det er ikke anledning til kun å ta med seg en ledsager.