Tilrettelegging for valgdeltagelse

Mandag 11. september er det igjen klart for å gå til valgurnen. Stortingsvalget 2017 står for tur, men hva kan du som synshemmet forvente av tilrettelegging?

Nyhetssak fra 31. august 2017

En hånd legger årets oransje stemmeseddel i valgurnen. Foto: Bård Solvik/ valgdirektoratet

Valgkort

Valgkortet skal gi deg informasjon om hvor du kan stemme og hvordan. Informasjonen som står på kortet finner du også på valg.no. Du trenger ikke ta med kortet når du skal stemme, men du må for all del ikke glemme legitimasjon.

Transport

Kommunene har ansvaret for å legge til rette for valgdeltagelse og flere bistår derfor med transport. Kontakt kommunen for å få hjelp med transport. Det er også mulig å stemme hjemme.
– Det grunnleggende prinsippet er at valglokalene skal være tilgjengelig. Du skal kunne få hjelp til å komme deg dit og det skal være tilrettelagt slik at du klarer deg inne i lokalet, forteller Kristina Jørgensen, kommunikasjonssjef i Valgdirektoratet.

Stemmesedler

Stemmeseddelen er et A4-ark som brettes til A5. Yttersiden har en sterk oransje farge. Partiets navn skal vende inn, slik at ingen kan se hvilket parti du stemmer på.
Det er også laget en stemmeseddel med punktskrift og noe større skrift. Her er partiene listet opp alfabetisk. Det er risset opp en rute foran partiets navn hvor du setter et kryss. Det følger med en veiledning i punktskrift og storskrift.
Stemmeseddel med punktskrift på kan benyttes på selve valgdagen i tillegg til ved forhåndsstemming. Valgdirektoratet anbefaler kommunene at stemmesedler i punktskrift er tilgjengelige på selve valg-dagen, men det er ingen garanti. Du må derfor ikke være redd for å be om dem!

Forhåndsstemme

Forhåndsstemmingen startet 10. august. Kontakt kommunen din om hvor det er mulig å avgi forhåndsstemme. Du kan forhåndsstemme i andre kommuner enn der du bor, også i andre land. Forhåndsstemmegivningen avsluttes fredag 8. september. Har du forhåndsstemt, kan du ikke stemme en gang til på selve valgdagen.

Valgavlukket

Selve valglokalet skal være universelt utformet slik at alle skal benytte seg av det. Valgdirektoratet anbefaler at selve avlukket skal ha godt lys, bordplater i to høyder og informasjon i storskrift, punktskrift og illustrasjoner om hvordan du skal stemme. Kassettene hvor stemmesedlene ligger skal du finne foran deg. Partiets navn i svartskrift og punktskrift skal stå foran på kassetten.

Har du behov for hjelp i valglokalet?

Valglovens § 9-5, femte ledd sier følgende: «Velger som har behov for det, kan selv be stemmestyret om å få nødvendig hjelp ved stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet. Stemmestyret skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt.»

Dette betyr at hvis man trenger assistanse i valglokalet så kan man be om hjelp av en valgfunksjonær. Hvis du trenger hjelp inne i valgavlukket (den båsen man går inn i når man skal velge hvilket parti man skal stemme på) så må du ha med deg en valgfunksjonær. I tillegg kan man ha med en hjelper som befinner seg i valglokalet (ektefelle, barn, naboen, el.).
Kommunal- og moderniseringsdepartementet er helt klare på dette, synshemmede har rett til å be om at en ekstra person, altså i tillegg til valgfunksjonæren, skal få være med inn i valgavlukket. ‘

Dette er også tydelig formulert i forarbeidene til loven i Ot.prp.nr.44 (2004-2005): «Når det gjeld blinde og svaksynte veljarar som treng hjelp til å røyste, bør dei kunne peike ut sine eigne hjelparar. Det er fordi desse veljarane ikkje vil kunne kontrollere dei vala dei gjer, og at dei derfor må kunne bruke ein hjelpar dei har absolutt tillit til.»