Tilrettelegging for valgdeltagelse

Det er en menneskerett å avgi stemme ved et valg. Mandag 13. september er det igjen duket for stortings- og sametingsvalg i Norge. Hva kan du som svaksynt eller blind forvente deg av tilrettelegging i forbindelse med valgdeltagelsen?

Nyhetssak fra 12. august 2021

Stemmeseddel som legges i en valgurne. Foto: Oslo Kommune.

Valgkortet

Valgkortet gir deg informasjon om hvor du kan stemme og hvordan. Informasjonen som står på kortet finner du også på valg.no. Nytt av i år er at det har kommet med en egen presisering om bruk av ledsager/hjelper:
Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut. Dette er en av endringene som er gjort i valgloven før årets valg. Du trenger ikke ta med valgkortet når du skal stemme, men du må for all del ikke glemme legitimasjon.

Fra i år av vil også de aller fleste kun motta digitalt valgkort via din digitale postkasse (digipost eller e-boks) eller i altinn.no.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir som før.

Transport

Kommunene har ansvaret for å legge til rette for valgdeltagelse og flere bistår derfor med transport. Kontakt kommunen for å få hjelp med transport. Det er også mulig å stemme hjemme.
– Det grunnleggende prinsippet er at valglokalene skal være tilgjengelig og tilrettelagt slik at du kan avgi din stemme på egenhånd, forteller Kristina Jørgensen, kommunikasjonssjef i Valgdirektoratet. Men har du behov for assistanse, kan du få hjelp av en person du velger selv.

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 10. september.

Kontakt kommunen om hvor det er mulig å avgi forhåndsstemme, eller se på valglokaler.no for å finne et stemmelokale nær deg. Du kan forhåndsstemme i andre kommuner enn der du bor, også i andre land.

Har du forhåndsstemt, kan du ikke stemme en gang til på selve valgdagen.

Stemmesedler

Stemmeseddelen er et A4-ark som brettes til A5. Yttersiden har en oransje farge ved stortings- og sametingsvalget og denne skal vende ut når seddelen er brettet. Partienes navn skal vende inn, slik at ingen kan se hvilket parti du stemmer på. På den ene enden finnes det en taktil merking, slik at det blir enklere å kjenne hvilken vei den skal brettes.

Ved stortingsvalg kan du renummerere kandidater og du kan stryke kandidater. Det gis ikke anledning til å gi personstemmer eller slengerstemmer ved stortingsvalg.

Det er laget en generell stemmeseddel med punktskrift og noe større skrift på. Her er partiene listet opp alfabetisk. Det er risset opp en rute foran partiets navn hvor du setter et kryss. Det følger med en veiledning i punktskrift og storskrift. På denne type seddel er det ikke mulig å gjøre endringer på kandidatene på enkeltpartiers lister.

Fargebruk, størrelse og bretteprinsipper er likt for begge kategorier stemmesedler.
– Kommunene skal ha stemmesedler med punktskrift tilgjengelig i alle valglokaler. Ikke vær redd for å spørre etter dem, oppfordrer Jørgensen.

blindeforbundet.no/kampanjer/valg finner du en oversikt over alle partienes stortingskandidater.

Valgavlukket

Selve valglokalet skal være egnet og tilgengelig slik at alle skal benytte seg av det. Valgdirektoratet anbefaler at selve avlukket skal ha godt lys, bordplater i høyde for de som også har behov for å sitte og informasjon i storskrift, punktskrift og illustrasjoner om hvordan du skal stemme.

Kassettene hvor stemmesedlene ligger, skal du finne foran deg. Partiets navn i svartskrift og punktskrift skal stå foran på kassetten.

Ved behov for hjelp

Valgfunksjonærene i valglokalet skal hjelpe deg om du har behov for praktisk hjelp.

Valgloven ble endret 12. mars 2021. Nå kan du selv velge den som skal bistå deg, om
du har behov for hjelp. Velger du en annen som skal bistå enn valgfunksjonæren, så trenger ikke valgfunksjonæren være med inn i avlukket.

Valglovens § 9-5 5. ledd:

«5) En velger som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. En stemmemottaker skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt. Hvis et stemmestyremedlem eller en valgfunksjonær på valgtinget mener at velgeren ikke oppfyller kravene til å motta hjelp, avgjør stemmestyret om velgeren oppfyller kravene».

– Det er viktig at alle får en god opplevelse når man avgir sin stemme, og at de som ønsker det får hjelp. Vi håper lovendringen gjør det lettere for synshemmede og andre å få avgitt sin stemme. Man trenger ikke ha med mer enn en person i avlukket, og man kan selv velge hvem dette skal være, sier Jørgensen.

www.blindeforbundet.no/kampanjer/valg er det samlet informasjon om valgdeltagelse, partienes valglister er tilgjengeliggjort, samt informasjon om valgmateriell for kommunen. Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) har også lest inn alle partiprogrammene.