To av tre synshemmede barn og unge blir mobbet

65 prosent av synshemmede barn og unge sier de er blitt mobbet. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjort for Norges Blindeforbund. Nesten samtlige oppgir at mobbingen har foregått i skolegården. Samtidig sier nesten halvparten at skolen ikke har gjort noe for å løse situasjonen.

Nyhetssak fra 30. august 2016

Bilde fra innslaget på Dagsrevyen. Portrett av Isabel Engan (26) som har opplevd mobbing.

NRK Dagsrevyen sendte sak om Isabel Engan (26), og har skrevet om henne i denne nettartikkelen. Hun har opplevd mobbing og vet hvor vondt det er å bli holdt utenfor.

Under følger noen av hovedfunnene fra undersøkelsen, som både ungdommer og foresatte har deltatt i. Du kan laste ned hele undersøkelsen her.

  • 65 prosent av ungdommene sier de er blitt mobbet. Halvparten av disse karakteriserer mobbingen som svært eller ganske alvorlig. To av tre mener mobbingen hadde sammenheng med synshemningen.
  • Mobbingen foregår i hovedsak på skolen. 95 % sier at de skjedde i skolegården.
  • De første skoleårene er perioden hvor størst andel sier at mobbingen starter. Tre av fire svarer at det varte i mer enn ett år eller mesteparten av oppveksten.
  • Av de som er har blitt mobbet, svarer 41 prosent at skolen ikke gjorde noen ting for å løse mobbingen.