To viktige nyheter om Posten som du bør vite om

I juli vil ikke lenger Posten tilby banktjenester og postombæringen reduseres til annenhver hverdag. De som mottar punktbøker vil nå få dette levert på døra fra Norsk Bibliotekstransport.

Nyhetssak fra 30. juni 2020

Bilde av blader i punktskrift.

Endring av banktjenester hos Posten

DNB har valgt å inngå avtale med Vipps/BankAxept om en ny løsning for kontanttjenester i dagligvarebutikker (KiB). DNBs tilbud om banktjenester på postkontor og Post i Butikk vil ikke bli videreført etter 30. juni 2020.

Uttak og innskudd er fra juni 2020 tilgjengelig i alle Kiwi og Meny-butikker, de fleste Spar-butikkene og enkelte Joker-butikker over hele landet (til sammen ca. 1.450 butikker). Alle DNBs banktjenester på postkontor og Post i Butikk, herunder betaling av giro, opphører 30. juni 2020.

 Mer informasjon om omleggingen finner du her

Tilbud for bankkunder som ikke er digitale

For de kundene som ikke klarer å bruke digitale verktøy anbefaler DNB konseptet "Bank uten internett".

Her tilbys brevgiro, avtalegiro, kontofon, kontoutskrift i posten, telegiro og SMS-tjenester.

DNB sier at undersøkelser viser at kunder som benytter disse tjenestene er veldig fornøyde. Det er også opprettet et direktenummer (23 02 10 50) der ikke-digitale kunder kan komme direkte til en kunderådgiver som kan hjelpe dem. De vil også kunne yte opplæring og hjelp i bruk av kort for kunder som ønsker dette.

 Les mer om "Bank uten internett" her

Postombæring og levering av punktbøker

Postombæring av post til husstander reduseres til annenhver hverdag i hele landet. 

7. juli er første hverdag da det ikke er postombæring. Norsk Bibliotektransport vil levere pakker med punktbøker på døra til punktlesere, kostnadsfritt for leseren. Dette starter opp andre uka i juli.

Nå vil punktlesere få levert hele boka i én samlet levering på døra hjemme. I esken med boka vil det også være mulig å legge blader og annet. Det betyr at de som leser punktbøker får dem rett hjem og slipper utfordringer med overfylte postkasser.

Spørsmål om ordningen kan rettes til vårt trykkeri på tlf.: 55 54 69 10.