Tre nye fylkeskommuner får utvidet TT-ordning

I dag, 3. juli, sendte Samferdselsdepartementet ut pressemelding om hvilke tre fylker som være med i den utvidede tt-ordningen. Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark får en fin start på sommerferien!

Nyhetssak fra 03. juli 2017

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet 3. juli 2017:

Regjeringen vil gi bedre mobilitet til alle i samfunnet. Gjennom gode transportordninger og bedre infrastruktur skal flest mulig kunne ta del i arbeidsliv, skole og sosiale aktiviteter. Det er derfor gledelig at vi nå kan tildele 16,7 millioner kroner til utvidet TT-ordning i Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark.

- Dette vil styrke mobiliteten for brukere med særlig behov, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Dette er en merkedag! Det vil bety mye for synshemmede i de tre fylkene. Dagens ordning gir få turer, men den økningen som nå kommer vil gjøre en svært stor forskjell og gi et mer aktivt liv for mange, sier seksjonsleder i Blindeforbundet Sverre Fuglerud.

De tre fylkene får tildelt midler fra 2. halvår i 2017. Midlene fordeles slik:
Sogn og Fjordane 6 232 800
Troms 6 500 000
Finnmark 3 932 195
Sum 16 664 995

Samferdselsdepartementet fikk søknader fra totalt 13 fylkeskommuner som ønsket å bli en del av utvidet TT-ordning. På bakgrunn av kriteriene som følger av retningslinjene for den utvidede TT-ordningen ble Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark sine søknader vurdert som de beste.

Det er lagt til grunn at disse fylkeskommunene får helårstildeling fra 2018, på ca. 33,3 millioner kroner.

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er en fylkeskommunal ordning som skal gi et særskilt transporttilbud til personer som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. En utvidet nasjonal TT-ordning er etablert for å løfte reisetilbudet for brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, slik at disse får et tilbud om 200 enkeltreiser per år. Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold er allerede omfattet av ordningen.