Tusen takk til Solfrid og alle andre frivillige i Blindeforbundet

5. desember er frivillighetens dag. Blindeforbundet hadde ikke vært det samme uten alle våre frivillige. I år fikk Solfrid Beate Jakobsen organisasjonens likepersonspris.

Nyhetssak fra 03. desember 2021

Portrettbilde av Solfrid under festmiddagen på Blindeforbundets landsmøte i september 2021.
Verdig prisvinner: Solfrid Jakobsen fikk Norges Blindeforbunds likepersonspris. - Tusen takk for den tiden du bruker, og det engasjementet du har i rollen som rehabiliteringskontakt, likeperson, «medgåer» og medmenneske, sa Hilde Tuhus Sørlie, seksjonsleder Service, i sin tale til Solfrid under prisutdelingen

I Norges Blindeforbund står likepersonarbeidet sterkt i å skape aktiviteter og gode sosiale møteplasser for synshemmede. Vi har over 500 frivillige som er med og driver våre aktiviteter rundt omkring i hele landet.

– Frivilligheten er mye av limet i samfunnet. Hadde det ikke vært for den innsatsen medlemmer og andre legger ned frivillig, så hadde ikke vi fått gjennomført mye av det vi i dag får til, sier forbundsleder i Norges Blindeforbund Terje André Olsen.

Uvurderlig hjelp

Én av ti av nordmenn kommer til å oppleve at synet svikter i løpet av livet. Våre rehabiliteringskontakter, også kalt likepersoner, drar på hjemmebesøk slik at folk slipper å møte problemene alene.

De som nylig har fått synsutfordringer syns det er svært verdifullt å få besøk av en synshemmet person som kan forstå utfordringene deres fullt ut, og gi hjelp og ikke minst håp om lys i enden av tunnelen. For med riktige hjelpemidler og synsrehabilitering er det mulig å leve aktive og fullverdige liv tross synstap.

Møt en av våre frivillige

Solfrid Beate Jakobsen (73) fra Trondheim har vært på rundt 600 besøk. I september ble hun hedret på Blindeforbundets landsmøte for hennes store innsats.

– Solfrid møter menneskers sårbarhet på en medmenneskelig og respektfull måte. Hun evner å formidle et håp for de menneskene hun besøker, sa Hilde Tuhus Sørlie, seksjonsleder Service, da hun overrakte prisen til Solfrid.

Solfrid fikk diagnosen retinitis pigmentosa (RP) på 80-tallet, og i 1984 meldte hun seg inn i Blindeforbundet. Ved tusenårsskifte startet hun som rehabiliteringskontakt.

– Det er en stor glede å se at jeg gjør et menneske glad, sier hun.

Solfrid forteller at menneskene hun møter uttrykker at de opplever å få en vei inn til et annet liv når de får tilbud om rehabiliteringskurs, og hun forteller om sine egne erfaringer.

– Det er ikke så mye informasjon fra det offentlige. Det er et stort behov for informasjon. Det vi gjør, gjør så stort inntrykk på dem, bare det å få vite at det finnes hjelpemidler, kurs, og ikke minst det å møte andre i samme situasjon.

– Når Solfrid besøker folk som har fått et synstap og kan fortelle om synshemming på en måte som gir gjenkjennelighet, så skaper det trygghet og motivasjon som trengs for å bygge selvstendighet. Jeg er veldig glad for det Solveig og andre frivillige likemenn bidrar med. Dette gjør en forskjell i folks liv, avslutter forbundslederen.