Undersøkelse om idrett for funksjonshemmede

Oslo Economics (OE), i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter (BHSS), gjennomfører i disse dager på oppdrag for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité en studie av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Bli gjerne med i spørreundersøkelsen!

Nyhetssak fra 01. april 2020

Illustrasjonsbilde: Skjermdump fra film med en synshemmet bueskytter. Personen har øyemaske på og pilen klar på buen.

Hensikten med studien er å undersøke hvilke behov mennesker med funksjonsnedsettelser og deres pårørende har for informasjon, aktivitetstilbud og oppfølging for at de skal delta i et idrettslag.
Videre ønskes det svar på hvordan dagens informasjon og aktivitetstilbud tilfredsstiller behovene til mennesker med funksjonshemming.

Målgruppen for studien er mennesker med bevegelseshemning, synshemning og/eller utviklingshemning og deres pårørende. OE ønsker å få innspill fra både de som driver med idrett i dag, de som har drevet med idrett tidligere og de som aldri har drevet med idrett.

Klikk på lenkene for å delta:
Funksjonshemmede over 16 år: https://response.questback.com/osloeconomicsas/bu6ktnnsvf
Foreldre/foresatte til funksjonshemmede: https://response.questback.com/osloeconomicsas/emvwhybmim

Undersøkelsen tar 10-20 minutter å besvare, og det hadde vært veldig fint om undersøkelsen kan svares på innen 15. april.

Hvis du er forelder til én eller flere i målgruppen som er over 16 år og som kan tenke seg å svare på undersøkelsen, ber vi deg tipse vedkommende om denne siden! Undersøkelsen er utformet med en funksjonalitet som gjør at blinde/svaksynte kan gjennomføre undersøkelsen.

Nærmere veiledning til hvordan spørsmålene skal besvares, samt hvordan hensyn til personvern ivaretas gis inne i selve undersøkelsen. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å avslutte undersøkelsen og fortsette ved et senere tidspunkt. Undersøkelsen må fullføres når den påbegynnes.

Har du spørsmål til studien eller til spørreundersøkelsen, er det bare å ta kontakt med Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics på e-post ens@osloeconomics.no eller telefon 412 96 144.