Utdanning for millioner

– nye jobbmuligheter for blinde og svaksynte gjennom Extrasiftelsesprosjektet Get going!

Nyhetssak fra 15. desember 2017

Elleve glade Get going-deltagere og to instruktører oppstilt på et gruppebilde.

I september 2016 ble Get going lansert (www.get-going.no) og er nå etablert i tolv av landets fylker. Prosjektet er utviklet av Ole Petter Anfinsen og Norges Blindeforbund, sammen med blant annet Akademiet for Personlig Trening (AFPT). Målet med prosjektet er å gi blinde og svaksynte kostholdsveiledning og et ukentlig, lavterskel gruppetreningstilbud.

Hvert deltakende fylke har fått tildelt en eller flere personlige trenere som sammen gjennomfører ukentlige treningsøkter med deltakerne. Kostholdsveiledning med opplæring i hvordan oppnå et sunnere og bedre kosthold i hverdagen er en del av treningstilbudet.

–  Ved siden av sitt allerede fantastiske engasjement, har AFPT valgt å donere en nettbasert kostholdutdannelse til alle nåværende deltakere i Get going. Det vil si at de ikke bare får en bedre helse selv, men de vil også kunne jobbe selvstendig med kostholdsveiledning og hjelpe andre. Dette er en full utdannelse som kostholdsveileder, som kan åpne flere dører for alle de som er med oss og gi dem nye jobb muligheter samt en økt selvtillit, sier prosjektleder Ole Petter Anfinsen. 

– En bred forståelse av koblingen mellom hva man spiser, helse og prestasjon, vil gi de nødvendige verktøyene for å kunne bli den ressursen vi alle trenger, sier Anfinsen.

I prosjektet har mange deltakere oppnådd gode resultater og tilegnet seg ny kunnskap. I tillegg til en sunnere livsstil, som går langt utenom det som kan måles i blodtrykk, pust, vekt og kondisjon, er det et veldig hyggelig fellesskap og sosialt samvær på treningene.

Blant mange synshemmede er det er et stort behov for fysisk aktivitet og informasjon om riktig ernæring. Med sviktende syn sliter mange med passivitet og med dårlig kosthold, men det står ikke på viljen, men heller på at det mangler gode lavterskel tilbud.

 Anne Wangensteen er en av instruktørene i Get going. Hun sier dette om prosjektet:

Anne Wangensteen er instruktør i Get going

– Å kunne jobbe for et så viktig prosjekt som Get Going har vært både lærerikt og berikende for meg! Samfunnet vårt oversvømmes av valgmuligheter og alternativer innenfor trening og helse, men for en stor gruppe er det mange praktiske hinder for enkelt å kunne velge en sunn og aktiv hverdag. Å kunne bidra til at flere føler mestring i hverdagen, og skape et møtepunkt hvor vi kan smile samtidig som vi setter helse i fokus - det gjør at Get Going er en jobb med mening! En jobb med hjertet!