Variert mottagelse av budsjettforslaget

I dag la Regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Vi har gjort en rask gjennomgang av forslaget og her følger noe av det vi har funnet, og som er viktig for synshemmede.

Nyhetssak fra 07. oktober 2015

Slik ser statsbudsjettet ut i papirutgaven. En stor bunke dokumenter, bundet sammen med buntebånd.

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT)

Dette er den saken vi er aller mest skuffet over, sier Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund.

Det er ikke satt av penger i budsjettforslaget for 2016 til TT. Det har i flere år vært en forsøksordning, finansiert i statsbudsjettet. Men denne er ikke bygget videre ut, slik Blindeforbundet håpet på. Forsøket foreslås tvert i mot kuttet helt fra 2016.

- Det er svært trist, og vi er ekstremt skuffet, var Fugleruds reaksjon rett etter finansministerens fremlegg i Stortinget, før han fortsatte:
- Det står i veldig grell kontrast til det samferdselsminister Ketil Solvik Olsen lovet i svar på interpellasjon fra Krfs Hans Fredrik Grøvan i Stortinget 2014. Der var han helt klar på at denne regjeringen skulle leverer bedre enn de rød/grønne gjorde da de satt med makten. Den gangen sa han: «Jeg kan love dere at det engasjementet som representanten Grøvan representerer, og som jeg opplever i hele hans parti, i partiet Venstre og i de to regjeringspartiene, lover godt for at vi i løpet av våre år framover vil levere langt bedre resultater her enn det som vi ble nektet å gjøre da vi prøvde i opposisjon. Sånn sett gleder jeg meg veldig – både på vegne av eget partiprogram og ikke minst på vegne av de brukerne som trenger et bedre tilbud.»

Vi traff Grøvan i vandrehallen på Stortinget, og hans umiddelbare kommentar var: - Den ordningen vi mener skulle ha vært rullet ut som en nasjonal ordning, er nå nullet ut. Det var en stor skuffelse.»

Grøvan lovet at Krf skal ta saken inn i budsjettforhandlingene med Regjeringen, noe Fuglerud er glad for. - Nå er det viktig at hele organisasjonen mobiliserer for å få penger til en nasjonal TT-ordning, avsluttet Fuglerud.

Her følger en kort oppsummering av andre poster i forslaget til statsbudsjett som vi har fanget opp:

Voksenopplæring

Forslaget til statsbudsjett opprettholder nivået på støtten til voksenopplæring fra 2015 til 2016, med prisjustering. I fjor ble det foreslått et kutt på 20 %. Men takket være stor innsats, blant annet fra Blindeforbundet, ble kuttet avverget. Vi er veldig glade for å slippe å ta samme kampen i høst.

Tilpasningkurs (rehabilitering)

Bevilgningen til tilpasningskurs prisjusteres. Det legges opp til at flere skal få dette tilbudet, med en såkalt volumvekst på fire prosent.

Synsregister

Dessverre er det ikke satt av penger til synsregister i forslaget til budsjett for 2016.

Arbeids- og utdanningsreiser

Ordningen med arbeidsreiser foreslås videreført på samme nivå som i dag. Det samme er tilfelle for lese- og sekretærhjelp.

Hjelpemidler og VTA

Både for hjelpemidler og varig tilrettelagt arbeid, er det satt ned utvalg som skal vurdere overføring av ansvar fra stat til kommune.

Synstolking

Det er dessverre ikke satt av penger i forslaget til statsbudsjett til synstolking av filmer. I 2015 var det satt av penger til å synstolke tre filmer. I filmmeldingen, som skal vedtas i høst, er det imidlertid foreslått at alle norske kinofilmer som mottar offentlig støtte skal ha synstolking. Dette vil først gjelde for filmer som mottar støtte fra 2016. I og med at det tar tid å lage film, vil disse først være ferdigprodusert fra 2017 og utover.

Punktutgaven Klar tale

I forslaget til statsbudsjett er tilskudd til lettlestavisen Klar tale videreført på samme nivå som i 2015. Styret for Klar tale har imidlertid vedtatt at punktutgaven legges ned fra 01.07.2016, med mindre det gis økt tilskudd.

Rammevilkår / inntekter

Blindeforbundets andel av tippeoverskuddet er i 2016 beregnet til 18,4 millioner kroner. Dette er på samme nivå som i 2015. Det varsles en stortingsmelding om spillpolitikk, men det er ikke tydelig beskrevet hva denne meldingen vil omhandle.

Bistand / internasjonal arbeid

En rekke bistandsorganisasjoner, blant annet Atlasalliansen der Blindeforbundet er med, er svært bekymret for at penger foreslås flyttet fra poster der organisasjonene mottar støtte.

Universell utforming

Satsingen på universell utforming er foreslått videreført på samme nivå som i 2015. Universell utforming har ingen sentral plass i budsjettforslaget. Når det gjelder Regjeringens handlingsplan for universell utforming, som snart vil legges frem, har man i budsjettet for inneværende år nesten bare rettet oppmerksomheten mot IKT og velferdsteknologi. Forslaget til statsbudsjett peker i retning av at man nå vil utvide perspektivet til også å gjelde andre områder, eksempelvis bygg og transport.

Statped

Budsjettforslaget legger opp til at bevilgninger til Statped opprettholdes på 2015-nivå.

Servicehunder

Det er satt av 3. mill. kr til produksjon av Servicehunder.

Hør også fra vår dekning av statsbudsjettet med blant annet intervju med Erna Solberg i morgen kl. 09:00 på Radio Z.