Verdens største undersøkelse om lesbarhet

5.000 synshemmede nordmenn har fått en stor undersøkelse om lesbarhet hjem i postkassa de siste dagene. Undersøkelsen omtales som verdens største i sitt slag.

Nyhetssak fra 19. september 2014

Forskningen består i en selvtest som testpersonene gjennomfører i sitt eget hjem. Testen består i en rekke tekster, trykt med forskjellige fonter, bokstavstørrelser og kontraster, der testpersonen skal krysse av hvor lett lesbar de forskjellige tekstene er. Testpersonen oppgir også øyelidelse og om eventuelle hjelpemidler har vært i bruk. 
- Med så mange testpersoner er dette en helt unik undersøkelse ikke bare i Norge, men også internasjonalt, sier dr. ing. Jonny Nersveen.

Deltasenteret og Norges Blindeforbund finansierer verdens største lesbarhetsundersøkelse av trykt tekst. Forskningen gjennomføres ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming og ledes av dr.ing. Jonny Nersveen.

- Utsendelsen av testene har startet denne uken, og en del telefoner har vi allerede fått. Tilbakemeldingene er udelt positive, sier en fornøyd Jonny Nersveen.