Verdens synsdag 2017

Visste du at 80 prosent av alle blinde i verden ikke behøver å være det? Torsdag 12. oktober er det Verdens synsdag, og Blindeforbundet er med på den internasjonale dugnaden for å sette fokus på nøkkeltall om syn, øyehelse og unødvendig blindhet.

Nyhetssak fra 11. oktober 2017

Bilde av et øye med grå stær.

Den andre torsdagen i oktober markeres Verdens synsdag for å sette fokus på syn og øyehelse verden over. I år faller synsdagen til den 12. oktober.

Det internasjonale temaet for Verdens synsdag er i år «Make Vision Count». Det handler om å få tall og fakta på bordet, for å sette fokus på syn, øyehelse og unødvendig blindhet. 80 prosent av all blindhet i verden kunne vært unngått. Antall nærsynte er forventet å stige fra 28 prosent av verdens befolkning i 2010, til nesten 50 prosent innen 2050. 

Den vanligste årsaken til blindhet i den tredje verden er grå stær. Sollys direkte på øyet gjør at linsen gradvis blir ugjennomsiktig og gråaktig. Grå stær kan også være arvelig.

Her er noen flere nøkkeltall om syn og øyehelse:

  • 32 millioner mennesker er unødvendig blinde i verden.
  • 36 millioner av jordas befolkning er blinde og 217 millioner er svaksynte. (www.iapb.org)
  • Grå stær utgjør ca 50 prosent av årsakene til synstap i verden.
  • 90 prosent av verdens blinde og svaksynte bor i fattige land.
  • Omlag 180 000 nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede.
  • Mer enn tusen nordmenn er helt blinde.
  • 70 prosent av alle over 70 år får grå stær.
  • 40 000 nordmenn over 70 år har grønn stær.
  • Hver tiende person i Norge over 70 år er praktisk blinde av aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD)
  • Norges Blindeforbund har gjennom prosjektet iCare bidratt til at over 80 000 mennesker har fått synet tilbake i løpet av de siste fem årene. 

Gjennom iCare bidrar Norges Blindeforbund til å utrydde unødvendig blindhet i verden. Les mer om unødvendig blindhet på iCare sine nettsider – og se hvordan du kan være med å gjøre noe med det. 

NB! Blindeforbundet markerer Verdens synsdag blant annet med fagseminar på Oslo Universitetssykehus Ullevål, Øyeavdelingen (følg lenken for program). Arrangementet er gratis og åpent for alle.