Vi spør Helsedirektoratet: Hva kan synshemmede få av hjelp i koronapandemien?

Mange har spørsmål knyttet til koronapandemien. For synshemmede dukker det gjerne opp spørsmål av mer praktisk art, som det viser seg at myndighetene ikke har tenkt så mye på. Vi har samlet inn spørsmål fra medlemmene, og stilt dem videre til fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Nyhetssak fra 16. april 2021

Fagdirektør Svein Lie svarer oss på spørsmål som synshemmede har stilt . Foto: Rebecca Ravnenberg / Helsedirektoratet

Tekst: May Britt Haug

Svarene er ikke nødvendigvis så konkrete som vi kunne ønsket oss, men det gir oss en pekepinn. Du kan høre intervjuet med Svein Lie på Radio Z Podkast fra 12. april.

Hvor finner jeg informasjon?

  • Myndighetene har to hovedkanaler: helsenorge.no og fhi.no.
  • Kommunene har egne nettsider som informerer om lokale forhold.
  • Helsedirektoratet har publisert informasjon på en rekke språk.
  • Punktlesere som er registrert ved Blindeforbundets trykkeri i Bergen har tidligere mottatt generell informasjon, blant annet knyttet til vaksinering. Svein Lie sier til Radio Z at de må vurdere ytterligere informasjon i punktskrift om de får tilbakemeldinger på at informasjonen ikke når fram.
  • Du kan også ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 (hverdager kl. 08:00 – 15:30). Fra utlandet +47 21 89 80 42. De svarer på norsk, engelsk, somali, arabisk, polsk og urdu.

Spørsmål:

Jeg ringer til koronatelefonen i kommunen min og spør om praktiske ting rundt ledsaging, munnbindbruk og hjemme–testing. Hva skal jeg gjøre når helsepersonell spiller ballen tilbake til meg? Hvem har ansvaret?

Kommunene har ansvaret. En koronakontakt skal kunne veilede deg.
– Hvis kommunen ikke kan svare, så kan de innhente bistand fra statsforvalteren (tidligere fylkesmannen), i tillegg til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Helfo kan også bistå. Og det samme kan Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

Kan jeg bruke ledsager i butikken?

Ja, det kan du gjøre. Så gjelder regelen om to meters avstand. Der hvor dette ikke kan praktiseres så må en bruke verneutstyr. Er du mye sammen med ledsageren så holder en orden på smitteforholdet seg imellom, og kan forklare det til andre i den enkelte situasjonen.

Må jeg bruke munnbind når jeg går tur med ledsager?

I friluft må en ikke bruke munnbind om en opprettholder avstandsreglene. Reglene avhenger også av lokale forhold.
– Rådet er at om en er tett på hverandre, så bør en bruke munnbind, sier Lie. Han gjentar at har du faste ledsagere som du kjenner smittesituasjonen til, så kan en avtale seg imellom.
– En kan se mer nyansert på munnbindbruken fordi en er i samme gruppe, sier Lie.

Har jeg rett på ledsager på karantenehotellet?

– Ja, du har mulighet for å ha det, sier Lie.

Kan jeg få reise hjem hvis hotellene ikke kan tilby nok hjelp?

– Det finnes en unntaksbestemmelse f (covid–19 forskriften) for karanteneplikten på karantenehotell dersom det er tungtveiende sosiale grunner, og det kan det jo være i et slikt tilfelle, sier Lie.

Hvor finner jeg informasjon om karanteneplikt og reise?

Lie råder å innhente informasjon på forhånd før reisen. Ring informasjonstelefonen på 815 55 015 (hverdager kl. 08:00 – 15:30). Fra utlandet +47 21 89 80 42.

Stemmer det at jeg ikke kan bruke pasientreiser når jeg skal ta koronatest eller vaksineres?

– Det stemmer. Det er kommunen som har ansvaret, sier Lie.

Kan jeg få transport til testing og vaksinering?

– Er det spørsmål om transport, så er det kommunens ansvar, presiserer Lie.
– Kommunene skal organisere noe. Noen tilbyr også hjemmetesting. Dette er organisert ulikt, men kommunen har ansvaret for å drive smittevernstiltakene, sier Lie.
Lies sterke oppfordring: – Ta kontakt med kommunen du bor i, kommunene skal legge til rette.

Kan en ha med egen ledsager i transporten eller til teststedet/vaksineringsstedet?

– Ja, er det nødvendig, så må en kunne få dette. Hvis det ikke løser seg, så må en løfte det inn for kommunens ledelse, eventuelt ta kontakt med statsforvalteren, sier Lie.

Er det karantenetid etter at en har blitt vaksinert?

– Vaksinering i seg selv krever ingen karantene. I utgangspunktet gjelder de samme karantenereglene om du har vært i kontakt med noen som har vært smittet, sier Lie.

Koronasertifikat: Kan dere produsere beviskort med punktskrift som en kan ta med seg ved reise til andre land etterhvert?

– Dette er noe som skal leses av myndighetspersoner, og trolig være elektronisk, forteller Lie, som dermed ser på spørsmålet som ikke helt relevant.

Lie forteller videre at det jobbes for fullt med sertifikatene nå om dagen. De første vil komme allerede i begynnelsen av mai og man håper at det er på plass en felles løsning for hele Europa i juli.