Vil du søke om legatmidler?

Norges Blindeforbund forvalter flere legater der du kan søke om midler. Søknadsfrist er 1. mars og utdeling skjer på forsommeren.

Nyhetssak fra 15. januar 2019

Bilde av mynter i stabel

Flere av legatene er etter prinsippet om "hjelp til selvhjelp", i tillegg finnes et legater for opplæring og utdanning der det vektlegges om det finnes et reelt behov og/eller en vanskelig livssituasjon.

Videre finnes det legat der barne- og ungdomsarbeid i regi av Norges Blindeforbund er et kriterie for tildeling, og et førerhundlegat der det ytes økonomisk støtte til Norges Blindeforbunds arbeid med avl, oppdrett og trening av førerhunder. Støtte kan også gis til tiltak for å opprettholde og/ eller videreutvikle førerhunders bruksegenskaper etter utlevering til førerhundbrukere.

En del av legatene tildeles bare i bestemte fylker. Du finner all den informasjonen du trenger om legatene her 

Husk at søknadsfristen  1. mars!