Vil rasere skoletilbudet til blinde og svaksynte

Eksperter i skolevesenet har gjennomgått spesialundervisningen og konkluderer med at spesialundervisningen bør fjernes. Dette uroer Blindeforbundet og må ikke skje. – Dette er et slag vi må vinne, sier Espen Lahnstein, interessepolitisk rådgiver i Norges Blindeforbundet.

Nyhetssak fra 06. april 2018

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (til venstre) mottar rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» fra Thomas Nordahl. (Foto: Ivar Kvistum, Handikapnytt)

På oppdrag fra kunnskaps– og integreringsdepartementet er det nylig lagt frem en rapport fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Ekspertgruppen har gjennomgått spesialundervisningen og konkluderer med at den over 40 år gamle retten til individuell spesialundervisning bør fjernes.

– Dette vil rasere skoletilbudet til landets blinde og svaksynte! Rettigheter og fagmiljøer vil forvitre, samt at klagemulighet for dårlig undervisning reduseres, sier Espen Lahnstein, interessepolitisk rådgivere i Norges Blindeforbund.

Fungerer ikke, dermed skal det bort

Ekspertgruppen har bestått av forskere på skoleområdet med representanter fra flere nordiske land. Gruppen går inn for å fjerne retten til individuell spesialundervisning (§ 5.1. i opplæringsloven).

Bakgrunnen for utvalgets konklusjon er at dagens system ikke fungerer. De trekker frem at systemet virker ekskluderende og at skolenes spesialundervisning har ofte lave forventninger til elevenes læring.

Ekspertene mener at alle elever skal få en kartlegging med en gang de starter på skolen, og at man skal få tverrfaglige støttesystemer i hver kommune. Bemanning fra Statped og PP–tjeneste flyttes til kommunene. I praksis legges dermed Statped ned.
– En nedleggelse av Statped er uaktuelt, sier Lahnstein bestemt.
– Når noe ikke fungerer, skal da rettighetene til de svakeste fjernes, eller skal de styrkes, spør Lahnstein seg.

Ekspertutvalget foreslår at fagområdet syn skal legges til fylkeskommunene (etter hvert regionene).
– Vi stille spørsmålstegn ved om alle regioner vil kunne ha spisskompetanse på alle fag innen syn. Dette bør ligge på statlig nivå, sier Lahnstein.

Forslaget (rapporten) skal nå ut på høring i tre måneder, og Blindeforbundet har ikke tenkt til sitte stille med hendene i fanget. Også FFO, Unge funksjonshemmede, Handikapforbundet og Barneombudet har engasjert seg i saken.

Mer lesestoff om saken i eksterne lenker: