Organisasjonen Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper funksjonshemmede.

Landsmøtet

Landsmøtet er Norges Blindeforbunds høyeste organ, der delegater fra hele landet møtes annethvert år. Blindeforbundets leder og nestleder velges av Landsmøtet, og skal i henhold til forbundets vedtekter være synshemmede.I styrende organer i Blindeforbundet skal det alltid være et flertall av synshemmede.

Sentralstyret

Sentralstyret er Norges Blindeforbunds utøvende tillitsvalgte organ og er generelt underlagt Landsmøtet, og i daglig drift landsstyret. Medlemmer til sentralstyret velges av Landsmøtet.

Handlingsplan

Norges Blindeforbund arbeider for at blinde, svaksynte og andre grupper funksjonshemmede skal ha rett til å leve aktive liv med like muligheter til samfunnsdeltagelse som alle andre.

Handlingsplanen er et viktig arbeidsverktøy for å oppnå dette og er konkret med på å sette fokus på hva Blindeforbundet skal og vil oppnå.

Prinsipprogram

Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for svaksynte, blinde og andre grupper av funksjonshemmede. Det vil si at svaksynte og blinde skal ha samme rettigheter, muligheter og plikter som øvrige borgere i samfunnet. Prinsipprogrammet som vedtas på landsmøte er et viktig arbeidsdokument for Norges Blindeforbund. 

Vedtekter

Norges Blindeforbunds vedtekter revideres ved hvert landsmøte. Sist revisjon ble foretatt på det Norges Blindeforbunds 63. landsmøte, 22. - 25. september 2017.

Vedtekter lokallag

Norges Blindeforbund har som mål å danne lokallag i flest mulig av landets kommuner eller regioner i samtlige fylker.

Trykk her for å lese Norges Blindeforbunds vedtekter for lokallag. 

Utvalg i Norges Blindeforbund

Årsmelding

Årsmelding for Norges Blindeforbund, kortversjon for året 2020 i pdf og  word-versjon kan lastes ned eller bestilles her. 
Innen kort tid vil også lydversjonen av årsmeldigen være tilgjengelig.  
Her kan du laste ned fullversjonen i word-format. 

Ledelsen i Norges Blindeforbund

 

Retningslinjer:

Veileder:

Organisasjonskart

(Trykk på kartet for større versjon. Kartet vil åpnes i nytt vindu.)

Organisasjonen Norges Blindeforbund - kart stort

Synstolkning av organisasjonskart:

Det er brukt bokser for å gjøre det oversiktlig.

Organisasjonskart

Øverst: Norges Blindeforbund
Direkte under: Landsmøte
Direkte under: Landsstyre
Direkte under: Sentralstyre
Direkte under: Generalsekretær
Under generalsekretær: Assisterende generalsekretær, Internasjonalt arbeid

Under generalsekretær/assisterende generalsekretær:
Seksjon HR
Seksjon økonomi og forvaltning
Seksjon service
Seksjon informasjon og samfunnskontakt
Seksjon lokalt arbeid
Seksjon marked

Under Seksjon HR finner vi:
HR
Lønn
HMS

Under Seksjon økonomi og forvaltning finner vi:
Sporveisgata 10
Økonomiavdelingen
IKT-avdelingen

Under Seksjon service finner vi:
Mestringssentrene: Evenes syn- og mestringssenter, Hurdal syn- og mestringssenter, Solvik syn- og mestringssenter, Hønen bo- og mestringssenter
Førerhundskolen
Barn og ungdom
Rehabilitering. Under rehabilitering finner vi rehabiliteringsavdelingene i Oslo, Bergen og Trondheim
Likepersonsordning

Under Seksjon informasjon og samfunnskontakt finner vi:
Interessepolitisk avdeling
Trykkeriet i Bergen
Informasjonsavdelingen

Under Seksjon lokalt arbeid finner vi:
Medlemssenteret
Fylkeslag

Under Seksjon marked finner vi:
Innsamling privat
Næringslivsavdelingen med Salgskontor Ørsta
Store gaver bevilgninger
Lotteri /spill