Trygghetsgruppen i Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund skal være en inkluderende organisasjon som legger vekt på å skape gode mellommenneskelige relasjoner. Til grunn for trygghetsgruppens arbeid ligger forbundets etiske retningslinjer og «Norges Blindeforbunds retningslinjer til forebyggelse av uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering og overgrep».

Seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet skal ikke forekomme. Ansatte og tillitsvalgte skal på alle organisasjonens samlinger tilstrebe å skape trygge og inkluderende rammer for alle deltagere.

Norges Blindeforbunds trygghetsgruppe oppnevnes av sentralstyret for to år av gangen og skal være styrets verktøy i arbeidet for å forebygge at noen som deltar på arrangementer i Blindeforbundet, utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep.

Trygghetsgruppen skal diskutere og fremme forslag på tiltak for å motivere og inspirere alle ledd i Norges Blindeforbund til å øke organisasjonens, medlemmenes og de ansattes bevissthet og kunnskap når det gjelder forutsetninger for trygge sosiale rammer. Det kan blant annet omfatte utarbeiding av pedagogiske kurs og informasjonsopplegg hvor kommunikasjon står sentralt.

Trygghetsgruppen inngår ikke i Blindeforbundets opplegg for behandling av konkrete varslinger. Varsler som mottas i trygghetsgruppen, skal videreformidles i henhold til Blindeforbundets gjeldende varslingsrutiner.

Blindeforbundet benytter Ernst&Young for mottak av varslinger. Du finner mer om det i varslingskanalen her.

Medlemmer av trygghetsgruppa: 

 

Ingvild Gregersen Myhre (Trøndelag), leder

Steinar Kittilsen (Telemark)

Bjørn Roger Trollnes (Oslo)

Sølvi J. Ørstenvik (Vestfold)

Vi oppfordrer til IKKE å gi sensitive personopplysninger i e-post, men oppgi telefonnummeret ditt så tar vi kontakt per telefon.

Gruppen kan nås på epost: 

Her kan du laste ned dokumentene Retningslinjer mot uønsket seksuell oppmerksomhet og Etiske retningslinjer i Norges Blindeforbund. Begge filene er i word-format.