Undersøkelser

Her finner du forskjellige undersøkelser som Blindeforbundet har medvirket i.

Rapport: Hvert femte barn har synsproblemer!

Blindeforbundet/ Optikerforbundet/ Universitetet i Sørøst-Norge, 2017

Undersøkelse, publikums holdninger

Omdømmeundersøkelser 1. og 2. kvartal 2020

Undersøkelse blant førerhundbrukere april 2020

Teknologiens ambivalens for arbeidstakere med nedsatt syn

Norsk Regnesentral: Digital tilgjengelighet, universell utforming, e-inkludering, IKT, IT, informasjonsteknologi, kommunikasjonsteknologi, teknologi, arbeidsliv, synshemmede.

iStøtet - IT-støtte for synshemmede eldre:

Inkludering i informasjonssamfunnet – motivasjon, opplæring og oppfølging. Gjennomført med støtte fra Helsedirektoratet, 2020

Rapport slag og syn: 

Blindeforbundet/ Optikerforbundet/ Universitetet i Sørøst-Norge, 2019 

Status for øyehelse i Norge:

Synshemmedes levekår i Norge SSB 2017

Ipsos: Undersøkelse om synshemmede barn og mobbing i skolen 

Øyelege Dag Fosmarks rapport om diabetes retinopati og øyeundersøkelser i Norge (2016).

Undersøkelse - synshemmede og kolletivtransport, Ipsos 2016 

Rapport om barn med synshemning ipsosMMI 2015

Synovateundersøkelse om gangfelt - "sebrastriper"

Tilgjengelighet til bygg og uteområder

Arbeidsliv

Utdanning

Levekår

Synshemmedes IKT-bruk