Utvalg i Norges Blindeforbund

Her finner du en oversikt over forskjellige utvalg i Norges Blindeforbund, samt utvalgsmedlemmene.

Foreldreutvalget:

Frida Marie Schei Natland (Trøndelag), leder, Erik Bjerrehorn (Trøndelag), Grete Bæverfjord (Møre og Romsdal), Tonje Furset (Vestfold) og Ida Martine Trollnes (Oslo). Observatør fra Norges Blindeforbunds Ungdom: Lena Gimse. Observatør fra sentralstyret: Sissel Sørensen Bye.

Førerhundutvalget:

Arild Øyan (Trøndelag), leder, Jon Ivar Dypedal (Oslo), Gunhild Dørum Eriksen (Finnmark), Anders Slagstad Tveit (Rogaland) og Malgorzata Zoladek (Møre og Romsdal). Observatør fra sentralstyret: Unn Tone Forfang Jenssen.

Interessepolitisk utvalg:

Arild Hagen (Akershus), leder, Hanne Jernsetervangen (Oslo), Atle Lunde (Rogaland), Stein Wiggo Olsen (Finnmark) og Ida Sødahl Utne (Trøndelag). Observatør fra sentralstyret: Terje Andre Olsen.

Internasjonalt utvalg:

Oddvar Øyan (Trøndelag), leder, Hassane Amadou (Finnmark), Jacob Havnsund (Møre og Romsdal), Karianne Havsberg (Oslo) og Mariam Tartusy (Troms). Observatør fra sentralstyret: Inge Fiskvik.

Kontrollutvalget:

Thor Tyslum (Møre og Romsdal),  leder, Arvid Meløy (Buskerud) og Svenn Thore Oredalen (Telemark), medlemmer, Isabel Engan (Oslo), varamedlem.  

Organisasjonsutvalget:

Sølvi J. Ørstenvik (Vestfold), leder, Ingunn Helen Dahl (Akershus), Martin Thorsen (Nordland), Thor Tyslum (Møre og Romsdal) og Per Morten Aalberg (Trøndelag). Observatør fra sentralstyret: Lena Gimse.

Planutvalget:

Terje André Olsen, leder, Sølvi Ørstenvik (Vestfold), nestleder, Ida Martine Trollnes (Oslo), Jan Arve Strand (Trøndelag), Kjell-Magnus Jensen (Akershus), medlemmer, Jonny Stangeland (Rogaland), varamedlem. 

Serviceutvalget:

Wenche B. Odden (Telemark), leder, Britt ingvild Fredriksen (Aust-Agder), Truls Storm Jahnsen (Akershus), Mary Walstad (Nordland) og Charlotte Wesenberg (Vest-Agder). Observatør fra sentralstyret: Kari Wiik.

Trygghetsgruppa:

Ingvild Gregersen Myhre (Trøndelag), leder, Steinar Kittilsen (Telemark), Bjørn Roger Trollnes (Oslo) og Sølvi J. Ørstenvik (Vestfold).

Vedtektsutvalget:

Bjørn Roger Trollnes (Oslo), leder, Henning Knudsen (Oslo), nestleder, Ida Sødahl Utne (Trøndelag), Jacob Havnsund (Møre og Romsdal), Knut Einar Hansen (Troms), medlemmer, Magne Bjørndal (Hordaland), varamedlem. 

Legatstyret:

Kjell-Magnus Jenssen (Akershus), leder, Margrethe Grothe (Østfold) og Åsta Sørensen (Oslo). Varamedlem: Runar A. Kvam (Buskerud).

Fagråd for Norges Blindeforbunds forskningsfond:

Unn Ljøner Hagen, leder, Randi Rusten, Hege Rød, Jon Klokk Slettedal og Martin Smedstad.

 

Oversikt over utvalgenes sekretariatfunksjon:

  • Foreldreutvalget, førerhundutvalget og interessepolitisk utvalg: Seksjon samfunnskontakt.
  • Internasjonalt utvalg: Internasjonal avdeling.
  • Organisasjonsutvalget: Seksjon lokalt arbeid.
  • Serviceutvalget: Seksjon service.
  • Legatstyret: Grethe Lyngedal/Ann-Irene Dæhlin.
  • Forskningsfondets fagråd: Forskningssjef Inga Britt Kjellevold Haugen.