Varslingsplakat for medlemmer

For medlemmer og andre brukere av Norges Blindeforbunds tjenester

Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske retningslinjer.

Varsling er positivt

Varsling er bra både for bedriften, organisasjonen og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for Norges Blindeforbund.

Oppfordring til å varsle

Alle oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Norges Blindeforbund positivt. 

Hvem varsler du til?

Blindeforbundet har lagt til rette for ekstern varsling som rettes til Ernst & Young. Her har du også mulighet for å varsle anonymt. Du vil få mulighet til å ha en dialog med Ernst & Young slik at de ved behov kan få saken gransket, samtidig som du er helt anonym ovenfor  Norges Blindeforbund. De ulike kanalene for å varsle til E&Y

Oppfølging av varsling

Mottaker må sørge for riktig behandling av varsel i samarbeid med den som varsler

  • Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren skal ha tilbakemelding om sakens gang innen 12 dager.
  • Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.
  • Forbundsledelsen har et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for grunnløs kritikk.

 

Anonymitet og fortrolighet

Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter. Hvem varsleren er, er allikevel fortrolig informasjon.

Den som varsler skal ikke straffes

Hvis du som varsler opplever å bli straffet, må du si ifra til forbundsleder eller HR som vil hjelpe deg videre.

Hvor finner du mer info?

Hvis du vil vite mer om varsling i Norges Blindeforbund, kan du laste ned varslingsveileder på våre internett-sider.