Hva kan en optiker gjøre for deg som har AMD?

En viktig oppgave for en optiker, er å avdekke sykdomstegn på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at en eventuell behandling kan starte så raskt som mulig. Dette gjelder også for AMD, som er en av de sykdommen optikere naturlig ser etter i sin synsundersøkelse.

Tekst:Trine Johnsen

Optiker Trine Johnsen sitter ved en av maskinene som benyttes ved synsundersøkelser.

Optiker Trine Johnsen ved et av apparatene som benyttes ved synsundersøkelse. Foto: Specsavers

Optikere er utdannet til å evaluere hele øyet for å avdekke om det ser normalt ut eller om det er avvik fra normalen. I tilfeller hvor det er mistanke om noe unormalt vil de henvise deg til enten øyelege eller lege, avhengig av hva de mener problemet er. En optiker evaluerer også synsfunksjonen og synet ditt, og vil sørge for at du har best mulig syn og synskomfort gjennom å anbefale deg synshjelpemidler ut fra dine behov.

Hva skjer hos optikeren?

Når du kommer til en optiker vil du bli møtt av en optikerassistent som registrer deg inn i systemet. En av de første undersøkelsene som gjøres, er å måle øyetrykket ditt for å avdekke blant annet mistanke om grønn stær. Det vil også bli tatt bilder av innsiden av øynene dine, dette kalles fundusbilde og er et digitalt bilde av netthinnen. På bildet er det mulig å se endringer som indikerer sykdom, slik som tegn på AMD. Ved AMD vil endringene være synlig i området som kalles makula.

Enkelte optikere har også en OCT. OCT er en type bildeteknikk som ligner mye på ultralyd, det vil si at det er mulig å evaluere de dypere vevslagene i netthinnen. Det er i disse dypere vevslagene sykdommer som AMD oppstår først. Det betyr at ved en OCT undersøkelse kan optikeren oppdage AMD vesentlig tidligere enn ved standard netthinne-fotografering.

I tillegg til ulike typer bilder av netthinnen vil optikeren stille deg en rekke spørsmål som vil avdekke om du er i risikogruppen for å utvikle AMD. Ett av spørsmålene vil være om det er øyesykdommer, slik som AMD, i familien. Dette er viktig for optikeren å vite, da det er en arvelig faktor i denne øyesykdommen.

Amsler-kort

Når optikeren har stilt deg alle relevant spørsmål, vil de begynne å undersøke synet ditt og hvor godt du ser med og uten briller. De vil undersøke hvor godt det er mulig å få deg til å se. Hvis synet ditt er redusert både med og uten briller, og ved annen mistanke om AMD, vil optikeren undersøke deg med Amsler-kort. Årsaken til at de undersøker deg med dette kortet er at et tidlig tegn på AMD er at rette streker vil bli buet. Andre tegn som vil gjøre optikeren mistenksom er endring i fargesyn, og hvis du har blitt mer følsom for sterkt lys. Disse endringene er enklest å oppdage når ett øye lukkes, hvis det er forskjell mellom øynene, vil optikere øke sin mistanke.

Frem til veldig nylig er det kun en form for AMD som det har vært mulig å behandle, men nå finnes det en lovende metode også for tørr AMD: lysbehandling har blitt introdusert. Denne type behandling er ikke utbredt enda, så du kan oppleve at optikeren gir med deg Amsler-kort som du må bruke hjemme. Du vil bli bedt om å sjekke hvert øye, en gang i uken, og hvis rette linjer blir buet eller de ser ut til å forsvinne, skal du kontakte optiker som da vil henvise deg til øyelege for undersøkelse og behandling.