Liv Karin sitat

Å få muligheten til å formidle mine erfaringer videre til kursdeltagere har betydd mye for meg!
Liv Karin Christiansen
Ingen fil