Sykehuset Østfold kan sette 20 000 øyeinjeksjoner årlig

De siste årene har behandling av våt AMD (aldersrelatert macula degenerasjon) eksplodert. Flere får sykdommen, og flere får behandling i form av injeksjoner i øyet som redder syn.

Tekst: May Britt Haug 

På øyeavdelingen i Moss ved Sykehuset Østfold har presset vært stort, og i januar i år åpnet de dørene for en egen injeksjonsklinikk.

Øyeavdelingen startet i 2007 med cirka 50 injeksjonsbehandlinger i øyet. Allerede i 2009 var det en økning med 120 prosent til over 1000 injeksjoner pr år. I fjor ble det utført rundt 10 000 injeksjoner årlig ved sykehuset.
- Økningen vokste oss litt over hodet, vi måtte gjøre noe nytt. Vi ville gjøre det på en grundig og god måte, sier Oddbjørn Bjordal, avdelingssjef og overlege ved Injeksjonsklinikken, øyeavdelingen Moss.
Det var i 2018 det ble besluttet å åpne en helt egen injeksjonsklinikk ved avdelingen, og ved overgangen til 2021 sto den klar.

Over på fem minutter

Klinikkens pasienter er først og fremst de med våt AMD (aldersrelatert macula degenerasjon).
Bjordal forteller at AMD som sykdom har eksistert i lengre tider, og at pasientgruppen øker i takt med at vi lever lengre. I de senere år har også behandlingsformen vist seg å være mer effektiv, som igjen bidrar til at flere redder synet. Medisinen er med på å utsette synstapet, ved å forhindre at sentralsynet forsvinner.

- Men det holder ikke med én behandling. Det må gis behandling regelmessig (hver fjerde til sekstende uke), gjerne livet ut. Antall injeksjoner varierer fra person til person, sier Bjordal.

Pasienter som har diabetes og som har fått blodpropp i øyet er også grupper som vil nyte godt av tilbudet ved den nye klinikken, som er den eneste i sitt slag i landet. Pasientene får samme type behandling som AMD-pasientene, nemlig injeksjoner i øynene.

Torgun Wilberg sitter bøyd over en pasient med en sprøyte i hånden. Pasienten er dekket med et grønn duk.

Spesialsykepleier Torgun Wilberg setter en injeksjon på en pasient. Foto: Mathias Lindner

- Øyet vårt har ikke immunforsvar, derfor kreves det et ekstra fokus på hygiene og at omgivelsene er sterile og trygge. Aller først får pasienten en rensende dråpe på øyet. Så legges det en duk over ansiktet hvor det er et hull til øyet. Det settes på en øyelokksperre slik at du ikke skal kunne blunke. Så får man bedøvelse i form av dråper. Så kan man skride til verket. Medikamentet, ved hjelp av en svært tynn sprøyte, sprøytes inn i geleen som ligger inne i øyet, bak linsen. Behandlingen er som oftest smertefri og den er over på få minutter, forklarer overlegen.

Vinn-vinn-situasjon

Gjennom flere år har øyeavdelingen ved Moss brukt spesialsykepleiere til å sette injeksjoner. De var noen av de første i landet på dette området. Når nå den nye klinikken har åpnet er dette noe de vil fortsette med. Det er ansatt flere, og en omfattende opplæring er igangsatt.
- Sykepleierne gjør en veldig god jobb, understreker Bjordal. - Dette er med på å frigjøre legeressurser slik at legene kan bruke mer tid på vurderinger og annen type behandling.

Med den nye injeksjonsklinikken på plass, kan spesialsykepleiere avlaste legene i enda større grad enn før. Slik kan også øyeavdelingen i Moss nyte godt av at ressurser er frigjort. Injeksjonsklinikken har ett fokus og stor kapasitet. Øyeavdelingen kan gi oppfølging til flere pasientgrupper. En vinn-vinn-situasjon for alle.
- Vi skal nå være godt rustet til å møte eldrebølgen med kapasitet til å sette rundt 20 000 injeksjoner i året, sier Bjordal.