Født med grå stær

Blindeforbundet støtter forskning som evaluerer effekt av tidlig operasjon hos spedbarn som er født med grå stær

Kontroversielt: Oslo Universitetssykehus er at av de få sentra i verden hvor de har valgt å operere inn en kunstig linse på spedbarn. Noen mener det er galskap, andre mener man absolutt burde gjøre det. 

Mange er usikre på om spebarnsøyne tåler operasjon så tidlig, og om de tåler å få operert inn linser. Den vanlige metoden er derfor at man lar være å operere inn kunstig linse på så små barn. Klarer man å dokumentere at operasjonene har vært vellykkede, kan det bety at de har funnet en metode som kan komme tusenvis av barn verden over til gode. 

Født med grå stær

Rundt 25 barn blir operert på Oslo Universitetssykehus i året. 60 prosent av dem har grå stær (katarakt) på et av øynene. Medfødt grå stær kan være arvelig eller resultat av ytre påvirkning i fosterlivet. Røde hunder hos mor tidlig i svangerskapet kan være en årsak, men årsaken er ellers ofte ukjent.

Hos noen er stæren veldig fysisk synlig, og hos andre ikke. En indikasjon på at noe er galt er hvis man knipser bilder og det røde lyset fra øye uteblir. 

Ikke tilstrekkelig dokumentert

De norske erfaringene med tidlig operasjon av spebarn som er født med grå stær er lovende, men er foreløpig ikke tilstrekkelig dokumentert.

Smått og skjørt: Det krever lang fartstid og en stødig kirurg for å operere øynene på spedbarn under åtte uker. Fra venstre Liv Drolsum og Symira Cholidis.

Den økonomiske støtten fra Blindeforbundets givere er helt avgjørende for at jeg skal kunne forske på dette

Symira Cholidis, overlege, Oslo Universitetssykehus

Cholidis ser frem til å starte det viktige forskningsprosjektet med å finne ut av hvordan det har gått med de pasientene som har blitt operert som spedbarn. Vårt inntrykk etter et hundretalls operasjoner i Norge er at dette går har gått bra. Men medisinsk forskning krever grundig dokumentasjon.

Forskningen skal gir svar på om leger over hele verden bør ta i bruk metoden med å operere barn som er født med grå stær allerede når de er bare noen uker gamle. Resultatet kan bli at flere tusen barn får en mulighet til å beholde synet, og slipper å gradvis bli blinde av øyesykdom.