Forskning på øyehelse og synshemninger

Over hele verden foregår det forskning på øyehelse. Her i Norge er det ved Oslo Universitetssykehus Ullevål hovedtyngden av den nasjonale øyeforskningen foregår. Norges Blindeforbund bidrar økonomisk til noe av denne forskningen.

Aktuell forskning som Norges Blindeforbund støtter

Effekten av grå stær-operasjon hos nyfødte

Her er noen eksempler på forskningsprosjekter Norges Blindeforbunds forskningsfond har støttet:

 • utvikling av bedre øyeproteser
 • forebygging av at personer med diabetes får synsproblemer
 • bedre rehabiliteringsmetoder som gir synshemmede økt livskvalitet.
 • nye behandlingsmetoder av premature barn som reduserer "kuvøseblindhet"
 • forskning på kontakten mellom øye og hjerne
 • lesetest som enklere avdekker synshemmedes behov for hjelpemidler
 • forskning på psykisk helse blant svaksynte og blinde

 

Forskningsfondet

Enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner kan tildeles støtte til øyeforskning, forsknings-/utviklingsarbeid innenfor følgende områder:

 • forebyggende tiltak mot svekkelse av syn eller synstap.
 • arbeid for å fremme nye og mer effektive behandlingsformer for personer med synstap.
 • utredning av synshemmedes livssituasjon og hvorledes synstapet endrer den enkeltes livssituasjon.
 • stimulering til utvikling og bruk av nye hjelpemidler som bedrer og utvider den synshemmedes funksjonsgrad.
 • undersøkelse av muligheter for nye rehabiliteringsformer for synshemmede.

 

Norges Blindeforbunds sentralstyre er styre for forskningsfondet. Sentralstyret avgjør søknader om støtte fra forskningsfondet etter innstilling fra et fagråd. Fagrådet oppnevnes av sentralstyret.

Slik søker du til forskningsfondet

Her finner du en mal for hvordan vi ønsker at søknaden er utformet. Søknadsfrist: 1. mars og 1. september. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema.

Søknaden sendes per post eller epost til:

Norges Blindeforbund
v/ forskningssjef Inga Britt Kjellevold Haugen
Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo

E-post: