Arne arbeidet for svaksynte, ble selv rammet

Arne Tømta merket forandringen på synsfeltet da han var ute og kjørte bil. Han er glad for at sykdommen grønn stær ble oppdaget på et tidlig tidspunkt.

Tekst og foto: Kjell Aasum, Romerikes Blad

Profilbilde av Arne Tømta foran en synstavle.

Tømta, som er synspedagog ved Hurdal syn- og mestringssenter, fikk påvist den alvorlige sykdommen som 47-åring.

– Under bilkjøring merket jeg at det var noe rart med synsfeltet, når jeg knep igjen ett og ett øye.

22 år senere er han glad for at han fikk stilt diagnosen og kom til behandling tidlig.

– Svært mange tenker at denne sykdommen kan inntreffe først i høy alder, men ikke minst gjennom mitt arbeid har jeg sett en god del unge mennesker som har fått grønn stær, sier Tømta. Han oppfordrer folk til å sjekke faren for grønn stær – selv om du er ung.

Viktig å oppdage

I løpet av marsmåned hvert år, er det den internasjonale grønn stær-uka. I løpet av den uken retter Norges Blindeforbund oppmerksomheten mot diagnosen.

– Vi vil fortelle hvor viktig det er at sykdommen blir oppdaget så tidlig som mulig – og at alle som er berørt samtidig får riktig behandling. Da jeg utdannet meg til synspedagog leste jeg i min danske lærebok om den «lumske, snigende sygdommen». Mange år senere skulle jeg altså selv bli rammet, forteller Tømta.

Ikke bare arvelig

Når sant skal sies fikk han ikke sjokk da diagnosen ble stilt.

– Det finnes flere forskjellige varianter av grønn stær, og jeg kjenner til andre i familien som hadde sykdommen. En onkel mistet synet helt, kanskje fordi han kom sent i gang med behandling. Grønn stær er altså som flere andre øyesykdommer arvelig, men likevel også mer utbredt enn som så, sier han.

Operasjoner

Arne Tømta fikk påvist varianten som kalles normaltrykkglaukom. Da kan synet bli skadet tross normalt trykk, slik det skjedde på hans høyre øye. I flere år stanset han ubalansen mellom produksjon og avløp av kammervann med bruk av spesielle dråper.

– Først i 2009/10 oppsto endringer som krevde operasjoner. Jeg måtte operere begge øyne, med noen måneders mellomrom. Synet på det venstre øyet er fortsatt så godt at jeg kan kjøre bil, men dessverre ikke minibuss.

For Arne er det uhyre viktig å bruke spesielle øyedråper to ganger daglig, og han går til kontroll hver 10. uke.

Et interessant yrkesliv

Synspedagogen fra Hurdal fyller 70 år til høsten, og da vil han gå over i pensjonistenes rekker.

– Opprinnelig tenkte jeg å utdanne meg til barnevernspedagog, men tilfeldigheter og militærnekting førte meg til jobb som miljøarbeider ved Huseby kompetansesenter tidlig på 1970-tallet.

I Oslo arbeidet han for svaksynte og blinde ungdommer, lærte litt punktskrift og fattet interesse for fagfeltet. Siden tok han lærerskolen og utdannet seg til synspedagog.

– En viktig del av jobben min består i å trygge den enkelte i rollen som svaksynt. Synsrehabilitering handler først og fremst om å se muligheter, sier Tømta.

En synspedagog arbeider med å kartlegge svaksyntes synsfunksjon og å gi opplæring i bruk av egnede tekniske hjelpemidler.


Fakta om glaukom (grønn stær):

 • Ved øyesykdommen grønn stær blir vanligvis trykket inne i øyet for høyt.
 • Glaukom (navnet på fagspråket) kan også oppstå ved normalt øyetrykk.
 • Synsnerven blir ødelagt og fører til betydelige skader i synsfeltet.
 • I verste fall fører grønn stær til total blindhet.
 • Norges Blindeforbund anbefaler alle over 40 år om å sjekke trykket hos optiker.

Syn- og mestringssentre:

 • Norges Blindeforbund driver tre syn- og mestringssentre:
  o Hurdal syn- og mestringssenter
  o Evenes syn- og mestringssenter
  o Solvik syn- og mestringssenter
 • Ved syn- og mestringssentrene kan man delta på mange forskjellige kurs ut ifra hvilket behov man har.
 • På kursene jobber både ulike fagpersoner, som synspedagoger og ergoterapeuter, og likepersoner (mennesker som selv er svaksynte eller blinde)
 • Les mer om våre syn- og mestringssentre her.
 • Les mer om kursene her.